Přeskočit na obsah

Chceme naši Prahu čistou.
Nechceme mít za 10 let vzduch plný
smogu a oxidů dusíku.

Chceme naši Prahu čistou. Nechceme mít za 10 let vzduch plný smogu a oxidů dusíku.

Obnažená realita. Tepelná čerpadla peníze nešetří

Obnažená realita. Tepelná čerpadla peníze nešetří

Aplikace EPU řeší overturismus, výletníkům ukáže méně známé krásy české přírody

Aplikace EPU řeší overturismus, výletníkům ukáže méně známé krásy české přírody

Letní odstávky, aneb když se zima zeptá…

Letní odstávky, aneb když se zima zeptá…

Centrální vytápění v evropských metropolích

Centrální vytápění v evropských metropolích

Vztah s klienty je jako svatba na celý život

Vztah s klienty je jako svatba na celý život

Pořídit, či nepořídit tepelné čerpadlo?

Pořídit, či nepořídit tepelné čerpadlo?

Jaké hrozí Praze nebezpečí?

I dnes je v Praze a ve velkých českých městech mnoho bytových jednotek nebo bytových domů vytápěno vlastním zdrojem tepla. Místo toho, aby lidé využili centrální dodávku dálkového tepla a teplé vody, často lokálně spalují zemní plyn. Vzniká tak velmi hustá síť zdrojů lokálního znečištění ovzduší.

Dálkové vytápění může jako jediné využívat a kombinovat více zdrojů paliva - plyn, biomasu, moderní čistá paliva (kaly, odpady). Není tedy odkázané na jednu surovinu a v případě výpadku může zdroj nahradit a pokračovat ve výrobě.

Město nemůže dýchat

Díky tomuto trendu dochází ve městech k významnému nárůstu emisní zátěže. Nízké komíny domovních kotelen nedokáží dostatečně rozptýlit spaliny do ovzduší. Pokud tento trend bude pokračovat, budou v Praze hodnoty oxidů dusíku, síry, i oxidu uhelnatého jen stoupat.

Síť teplárenských tepen je průběžně inovována, což nám umožňuje dýchat násobně méně oxidů síry, dusíku, oxidu uhelnatého a tuhých látek. Proudí jimi také energie z nerecyklovatelného odpadu, který by jinak skončil na skládkách. Máme funkční a robustní tepelnou soustavu, kterou nám jiné metropole - například Londýn, závidí. Nenechme si ji vzít!

Evropané pochopili, že dálkové vytápění je cesta budoucnosti a začínají je stavět

Praha se řadí mezi vyspělá města západní Evropy s rozsáhlou sítí dálkového vytápění. Trend tohoto ekologického a udržitelného způsobu vytápění je na vzestupu. Důkazem jsou rozsáhlé investice ve Finsku, Švédsku, Německu či Rakousku. Do rozvoje výrazně investovalo Dánsko, kde je takto vytápěno zhruba 50 % domácností, v Kodani pak více než 90 %.

Jaké mohou být následky

207 tun

zvýšení produkce emisí NOx za rok v Praze

191 km2

zasažené území Prahy

40 %

rozlohy Prahy více znečištěno

Nezávislé hodnocení rozptylové situace.

Jak vyplývá ze studie ATEM 2020, pokud bychom v Praze nahradili dodávky dálkového tepla z pražské teplárenské soustavy teplem z lokálních objektových plynových kotelen, došlo by k významnému nárůstu nežádoucích emisí na velkém území Prahy.


Modelové výpočty říkají, že by v Praze narostly i koncentrace oxidů dusíku, které mají podíl na vzniku nádorových onemocnění a v ovzduší patří k plynům, které způsobují kyselé deště a tak poškozují životní prostředí ve městě.

1.

Zasažené území se zvýšenou koncentrací oxidů dusíku by mělo rozlohu až 191 km2, což představuje téměř 40 % rozlohy hlavního města. Tato rozloha odpovídá téměř velikosti města Ostrava.

2.

Produkce emisí NOx na území Prahy by se zvýšila celkově o 207 tun za rok, což představuje 8 plně naložených kamionů anebo 4 železniční vagony.

Z ekologického hlediska proto vychází pro Prahu systém dodávky tepla prostřednictvím sítí dálkového vytápění jako jasný vítěz.

Řešení máme hotové.

Stačí jej využít.

Zjistěte jak

Sdílejte na sociálních sítích