Přeskočit na obsah

Chceme naši Prahu čistou.
Nechceme mít za 10 let vzduch plný
smogu a oxidů dusíku.

Chceme naši Prahu čistou. Nechceme mít za 10 let vzduch plný smogu a oxidů dusíku.

Znečišťovatelů vzduchu neubývá

I dnes je v Praze a ve velkých českých městech mnoho bytových jednotek nebo bytových domů vytápěno vlastním zdrojem tepla, většinou na bázi spalování zemního plynu, místo toho, aby využily centrální dodávku tepla a teplé vody. Vzniká tak velmi hustá síť zdrojů lokálního znečištění ovzduší.

Město nemůže dýchat

Díky tomuto trendu dochází ve městech k významnému nárůstu emisní zátěže. Nízké komíny domovních kotelen nedokáží dostatečně rozptýlit spaliny do ovzduší. Pokud tento trend bude pokračovat, budou v Praze hodnoty oxidů dusíku, síry, i oxidu uhelnatého jen stoupat.

Blog

Praha čistá na tramvaji

Praha čistá na tramvaji

Zjistěte, jakou teplotu byste ideálně měli udržovat v různých místnostech

Zjistěte, jakou teplotu byste ideálně měli udržovat v různých místnostech

Zaměstnanci Pražské teplárenské mohou jezdit po Praze elektromobilem

Zaměstnanci Pražské teplárenské mohou jezdit po Praze elektromobilem

Včely na pracovišti? Proč ne!

Včely na pracovišti? Proč ne!

Jaké mohou být následky

207 tun

zvýšení produkce emisí NOx za rok v Praze

191 km2

zasažené území Prahy

40 %

rozlohy Prahy více znečištěno

Nezávislé hodnocení rozptylové situace.

Jak vyplývá ze studie ATEM 2020, pokud bychom v Praze nahradili dodávky dálkového tepla z pražské teplárenské soustavy teplem z lokálních objektových plynových kotelen, došlo by k významnému nárůstu nežádoucích emisí na velkém území Prahy.


Modelové výpočty říkají, že by v Praze narostly i koncentrace oxidů dusíku, které mají podíl na vzniku nádorových onemocnění a v ovzduší patří k plynům, které způsobují kyselé deště a tak poškozují životní prostředí ve městě.

1.

Zasažené území se zvýšenou koncentrací oxidů dusíku by mělo rozlohu až 191 km2, což představuje téměř 40 % rozlohy hlavního města. Tato rozloha odpovídá téměř velikosti města Ostrava.

2.

Produkce emisí NOx na území Prahy by se zvýšila celkově o 207 tun za rok, což představuje 8 plně naložených kamionů anebo 4 železniční vagony.

Z ekologického hlediska proto vychází pro Prahu systém dodávky tepla prostřednictvím sítí dálkového vytápění jako jasný vítěz.

Řešení máme hotové.

Stačí jej využít.

Zjistěte jak

Sdílejte na sociálních sítích