Přeskočit na obsah

Chceme naši Prahu čistou.
Nechceme mít za 10 let vzduch plný
smogu a oxidů dusíku.

Chceme naši Prahu čistou. Nechceme mít za 10 let vzduch plný smogu a oxidů dusíku.

Znečišťovatelů vzduchu neubývá

I dnes je v Praze a ve velkých českých městech mnoho bytových jednotek nebo bytových domů vytápěno vlastním zdrojem tepla, většinou na bázi spalování zemního plynu, místo toho, aby využily centrální dodávku tepla a teplé vody. Vzniká tak velmi hustá síť zdrojů lokálního znečištění ovzduší.

Město nemůže dýchat

Díky tomuto trendu dochází ve městech k významnému nárůstu emisní zátěže. Nízké komíny domovních kotelen nedokáží dostatečně rozptýlit spaliny do ovzduší. Pokud tento trend bude pokračovat, budou v Praze hodnoty oxidů dusíku, síry, i oxidu uhelnatého jen stoupat.

Blog

Zjistěte, jakou teplotu byste ideálně měli udržovat v různých místnostech

Zjistěte, jakou teplotu byste ideálně měli udržovat v různých místnostech

Zaměstnanci Pražské teplárenské mohou jezdit po Praze elektromobilem

Zaměstnanci Pražské teplárenské mohou jezdit po Praze elektromobilem

Včely na pracovišti? Proč ne!

Včely na pracovišti? Proč ne!

Nebezpečné odpadky – které to jsou a kam s nimi?

Nebezpečné odpadky – které to jsou a kam s nimi?

Jaké mohou být následky

207 tun

zvýšení produkce emisí NOx za rok v Praze

191 km2

zasažené území Prahy

40 %

rozlohy Prahy více znečištěno

Nezávislé hodnocení rozptylové situace.

Jak vyplývá ze studie ATEM 2020, pokud bychom v Praze nahradili dodávky dálkového tepla z pražské teplárenské soustavy teplem z lokálních objektových plynových kotelen, došlo by k významnému nárůstu nežádoucích emisí na velkém území Prahy.


Modelové výpočty říkají, že by v Praze narostly i koncentrace oxidů dusíku, které mají podíl na vzniku nádorových onemocnění a v ovzduší patří k plynům, které způsobují kyselé deště a tak poškozují životní prostředí ve městě.

1.

Zasažené území se zvýšenou koncentrací oxidů dusíku by mělo rozlohu až 191 km2, což představuje téměř 40 % rozlohy hlavního města. Tato rozloha odpovídá téměř velikosti města Ostrava.

2.

Produkce emisí NOx na území Prahy by se zvýšila celkově o 207 tun za rok, což představuje 8 plně naložených kamionů anebo 4 železniční vagony.

Z ekologického hlediska proto vychází pro Prahu systém dodávky tepla prostřednictvím sítí dálkového vytápění jako jasný vítěz.

Řešení máme hotové.

Stačí jej využít.

Zjistěte jak

Sdílejte na sociálních sítích