Přeskočit na obsah

Chceme naši Prahu čistou.
Nechceme mít za 10 let vzduch plný
smogu a oxidů dusíku.

Chceme naši Prahu čistou. Nechceme mít za 10 let vzduch plný smogu a oxidů dusíku.

Cirkulární ekonomika

Cirkulární ekonomika

Majitelé nemovitostí se loni stávali lovnou zvěří „energošmejdů“

Majitelé nemovitostí se loni stávali lovnou zvěří „energošmejdů“

Inspirace pro Prahu: Deset nejzelenějších měst světa

Inspirace pro Prahu: Deset nejzelenějších měst světa

Zrecyklovat dokážeme třetinu komunálního odpadu. Nejlépe kovy a sklo, nejhůře plasty.

Zrecyklovat dokážeme třetinu komunálního odpadu. Nejlépe kovy a sklo, nejhůře plasty.

Dálkové vytápění je náš klimatický trumf. Patříme do světové špičky.

Dálkové vytápění je náš klimatický trumf. Patříme do světové špičky.

Jaká je konečná cena za vytápění tepelným čerpadlem v bytovém domě?

Jaká je konečná cena za vytápění tepelným čerpadlem v bytovém domě?

Jaké hrozí Praze nebezpečí?

I dnes je v Praze a ve velkých českých městech mnoho bytových jednotek nebo bytových domů vytápěno vlastním zdrojem tepla. Místo toho, aby lidé využili centrální dodávku dálkového tepla a teplé vody, často lokálně spalují zemní plyn. Vzniká tak velmi hustá síť zdrojů lokálního znečištění ovzduší.

Dálkové vytápění může jako jediné využívat a kombinovat více zdrojů paliva - plyn, biomasu, moderní čistá paliva (kaly, odpady). Není tedy odkázané na jednu surovinu a v případě výpadku může zdroj nahradit a pokračovat ve výrobě.

Město nemůže dýchat

Díky tomuto trendu dochází ve městech k významnému nárůstu emisní zátěže. Nízké komíny domovních kotelen nedokáží dostatečně rozptýlit spaliny do ovzduší. Pokud tento trend bude pokračovat, budou v Praze hodnoty oxidů dusíku, síry, i oxidu uhelnatého jen stoupat.

Síť teplárenských tepen je průběžně inovována, což nám umožňuje dýchat násobně méně oxidů síry, dusíku, oxidu uhelnatého a tuhých látek. Proudí jimi také energie z nerecyklovatelného odpadu, který by jinak skončil na skládkách. Máme funkční a robustní tepelnou soustavu, kterou nám jiné metropole - například Londýn, závidí. Nenechme si ji vzít!

Evropané pochopili, že dálkové vytápění je cesta budoucnosti a začínají je stavět

Praha se řadí mezi vyspělá města západní Evropy s rozsáhlou sítí dálkového vytápění. Trend tohoto ekologického a udržitelného způsobu vytápění je na vzestupu. Důkazem jsou rozsáhlé investice ve Finsku, Švédsku, Německu či Rakousku. Do rozvoje výrazně investovalo Dánsko, kde je takto vytápěno zhruba 50 % domácností, v Kodani pak více než 90 %.

Jaké mohou být následky

207 tun

zvýšení produkce emisí NOx za rok v Praze

191 km2

zasažené území Prahy

40 %

rozlohy Prahy více znečištěno

Nezávislé hodnocení rozptylové situace.

Jak vyplývá ze studie ATEM 2020, pokud bychom v Praze nahradili dodávky dálkového tepla z pražské teplárenské soustavy teplem z lokálních objektových plynových kotelen, došlo by k významnému nárůstu nežádoucích emisí na velkém území Prahy.


Modelové výpočty říkají, že by v Praze narostly i koncentrace oxidů dusíku, které mají podíl na vzniku nádorových onemocnění a v ovzduší patří k plynům, které způsobují kyselé deště a tak poškozují životní prostředí ve městě.

1.

Zasažené území se zvýšenou koncentrací oxidů dusíku by mělo rozlohu až 191 km2, což představuje téměř 40 % rozlohy hlavního města. Tato rozloha odpovídá téměř velikosti města Ostrava.

2.

Produkce emisí NOx na území Prahy by se zvýšila celkově o 207 tun za rok, což představuje 8 plně naložených kamionů anebo 4 železniční vagony.

Z ekologického hlediska proto vychází pro Prahu systém dodávky tepla prostřednictvím sítí dálkového vytápění jako jasný vítěz.

Řešení máme hotové.

Stačí jej využít.

Zjistěte jak

Sdílejte na sociálních sítích