Přeskočit na obsah

Ekologické spalování odpadu a využití vzniklé energie

Pro výrobu tepla centrálním způsobem využíváme více zdrojů energie – různá paliva, energii ze spalování nerecyklovatelných odpadů a společnou výrobu elektřiny a tepla. Účinnost paliva tak v centrálních zdrojích využíváme efektivněji a navíc jsou zdroje vzájemně zástupné.

2. Způsob: Teplo z odpadu

Elektřina a teplo z jednoho zdroje

Hlavní výhodou společné výroby tepelné a elektrické energie je maximální využitelnost tepelné energie v palivu, včetně odpadu. Tímto způsobem se vyrábí energie nejen velice efektivně, ale také ekologicky. Taková výroba se ovšem neobejde bez soustavy dálkového zásobování teplem. Tepelnou energii vyrobíme centrálně v jednom zdroji a dodáme prostřednictvím dálkových rozvodů, čímž kromě snížení palivové náročnosti energetiky dojde také k úbytku emisí skleníkových plynů včetně CO2.

Vytápíme objekty teplem z odpadu

Ekologicky vyrobené teplo dodává do Pražské teplárenské soustavy Zařízení pro energetické využití odpadů Malešice (ZEVO), známé mezi Pražany jako „Malešická spalovna“. Ročně zpracuje 31.000 vagónů komunálního odpadu z celé Prahy (310 tisíc tun) a vyrobí 850 TJ tepelné energie ročně. Teplo vyrobené v Malešicích dodává Pražská teplárenská soustava do 20 000 domácností i velkých průmyslových areálů v okolí.

A kde se to všechno děje? Odpověď se skrývá za tajemným názvem ZEVO.

ZEVO je Zařízení pro energetické využití odpadu. V současnosti jsou v provozu čtyři: v Praze, Brně, Plzni a Liberci. Jejich stávající roční kapacita je přibližně 750 tisíc tun. Pokud chce Česká republika splnit cíle Evropské komise v oblasti oběhového hospodářství (65 % recyklace, 10 % skládkování, 25 % energetické využití), bude třeba navýšit kapacitu ZEVO o dalších 950 tisíc tun, které jsou v současnosti skládkovány a jsou pro budoucí generace časovanou bombou.

ZEVO Liberec

V provozu: od roku 1999

Kapacita: 96 tisíc tun ročně

ZEVO Praha

V provozu: od roku 1933

Kapacita: 310 tisíc tun ročně

ZEVO Plzeň

V provozu: od roku 2016

Kapacita: 95 tisíc tun ročně

ZEVO Brno

V provozu: od roku 1989

Kapacita: 230 tisíc tun ročně

Ekologické teplo

je vyrobené a k vám domů nebo do firmy jej přivede Pražská teplárenská soustava!

Chci vidět jak

Sdílejte na sociálních sítích