Přeskočit na obsah

Ekologické spalování odpadu a využití vzniklé energie

Pro výrobu tepla centrálním způsobem využíváme více zdrojů energie – různá paliva, energii ze spalování nerecyklovatelných odpadů a společnou výrobu elektřiny a tepla. Účinnost paliva tak v centrálních zdrojích využíváme efektivněji a navíc jsou zdroje vzájemně zástupné.

2. Způsob: Teplo z odpadu

Nesporné výhody kogenerační výroby tepla a elektřiny

Kogenerace, nebo také kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) je efektivní, spolehlivý a především ekologicky šetrný způsob výroby elektrické energie, při kterém současně dochází k dodávce tepla. Kogenerace přináší výhody pro koncové spotřebitele energie a především pro životní prostředí.

Mezi hlavní výhody patří:

  • zvýšení celkové účinnosti energetické přeměny
  • snížení emisí skleníkových plynů včetně CO2
  • vysoké úspory paliva
  • snížení nákladů na výrobu elektřiny a tepla

Energetické využití nerecyklovatelného komunálního odpadu

Pouze soustavy centrálního zásobování teplem (CZT) dokáží využít jako zdroj energie odpady, které by jinak skončily na skládkách. Zdrojem je Zařízení pro energetické využití odpadů Malešice (ZEVO), známé jako „Malešická spalovna“. Ročně zpracuje 31 tisíc vagónů komunálního odpadu z celé metropole a díky síti teplárenských tepen vyhřeje 20 tisíc domácností a několik průmyslových areálů.

Přechod na čisté a obnovitelné zdroje paliva

V plánu společnosti Veolia, která pražské tepny provozuje, je přechod na čisté a obnovitelné zdroje paliva. Plyn v tomto plánu hraje jen přechodnou roli. Veolia hledá cesty, jak fosilní paliva nahrazovat biomasou a dalšími obnovitelnými zdroji. Velmi perspektivní je energetické využívání odpadů, ať už je to kromě výše zmíněného komunálního odpadu, likvidace kalů anebo odpadní teplo z čistíren odpadních vod.

A kde se to všechno děje? Odpověď se skrývá za tajemným názvem ZEVO.

ZEVO je Zařízení pro energetické využití odpadu. V současnosti jsou v provozu čtyři: v Praze, Brně, Plzni a Liberci. Jejich stávající roční kapacita je přibližně 750 tisíc tun. Pokud chce Česká republika splnit cíle Evropské komise v oblasti oběhového hospodářství (65 % recyklace, 10 % skládkování, 25 % energetické využití), bude třeba navýšit kapacitu ZEVO o dalších 950 tisíc tun, které jsou v současnosti skládkovány a jsou pro budoucí generace časovanou bombou.

ZEVO Liberec

V provozu: od roku 1999

Kapacita: 96 tisíc tun ročně

ZEVO Praha

V provozu: od roku 1933

Kapacita: 310 tisíc tun ročně

ZEVO Plzeň

V provozu: od roku 2016

Kapacita: 95 tisíc tun ročně

ZEVO Brno

V provozu: od roku 1989

Kapacita: 230 tisíc tun ročně

Ekologické teplo

je vyrobené a k vám domů nebo do firmy jej přivede pražská teplárenská soustava!

Chci vidět jak

Sdílejte na sociálních sítích