Přeskočit na obsah

Letní odstávky, aneb když se zima zeptá…

O nás

Blog

Letní odstávky, aneb když se zima zeptá…

Pracovníci Pražské teplárenské už minulou zimu naplánovali na léto desítky oprav jak na sítích, tak na zdrojích. Cílem dlouho dopředu plánovaných servisních zásahů byla především minimalizace dopadů na odběratele.

Prvním bodem přípravy letních odstávek je vytvoření přesného plánu, který definuje, co se má kde uzavřít, jaké čerpadlo je potřeba spustit a kam a v kterém okamžiku vodu z horkovodu přepustit a kde ji uskladnit. Plánování a opravy jsou ostatně nekonečným procesem, už během podzimu letošního roku plánovači Pražské teplárenské připravují harmonogram pro rok 2024.

„Klíčovým okamžikem pro odstávky byla jako každoročně odstávka Tepelného napáječe Mělník–Praha. V tomto roce o to významnější, že na našich sítích byly naplánovány obdobné práce v podobě výměny kompenzátorů, které jsou spojeny s přepouštěním tisíce tun upravené vody z jednoho potrubí do druhého a s následným přepouštěním do zásobních nádrží v areálu Třeboradice,“ říká Milan Trojan, technický manažer Pražské teplárenské.

Nabízí se otázka, proč se voda prostě nevypustí do kanalizace. Odpověď je poměrně snadná a logická. „Odmyslíme-li si poplatky za stočné, není reálné a ani ekonomické vyrábět po ukončení odstávkových prací znovu tisíce tun upravené vody s potřebným pH. Odstávky by se tímto procesem prodloužily na hlavních napáječích řádově o desítky hodin, o nákladech na úpravu vody včetně jejího ohřevu ani nemluvě,“ vysvětluje Milan Trojan.

Letos navíc proběhly dalších práce s cílem zvýšení bezpečnosti provozu teplárenské soustavy a možnosti lepšího ovládání toku média. Pražská teplárenská soustava je unikátní v tom, že dovoluje měnit směry toku topného média, a využívat tak špičkové zdroje a zokruhování soustavy. Kdyby tato možnost neexistovala, musela by být odstavena celá Praha, resp. dodávku by měly jen úseky za jednotlivými zdroji.

Co konkrétně se na síti změnilo a vylepšilo? Novými prvky jsou sekční armatury osazené před rozdvojením soustavy směrem do Malešic a na Černý Most. Další menší armatury byly vysazeny na napáječ Střed, který zásobuje oblast od Jižního Města dále. Pokračovaly i práce na výměnách stávajících horkovodů, a to i se zaměřením na hlavní napáječe. Proběhla druhá etapa výměny hlavního napáječe z Michle směrem na Pankrác. U budovy BIS na Střelničné byl vyměněn páteřní napáječ zásobující Kobylisy, Bohnice a Čimice ještě předtím, než tato státní instituce posílí ochranu své budovy. Pod Libušskou ulicí je nový podchod, jelikož bývalé řešení bylo neopravitelné.

V teplárenství našla uplatnění nová technologie, prozatím běžná jen ve vodárenství. Pod ulicí Zálesí byl do stávajícího potrubí zatažený kevlarový rukávec, odolný proti vysokým teplotám a tlaku, který se působením nízkoteplotní páry stabilizoval a potrubí vyztužil.

Letní odstávky probíhaly podle harmonogramu také v síti spravované společností Veolia Energie Praha. Na lokálních plynových zdrojích (konkrétně v lokalitách Barrandov, Řepy, Stodůlky či Nové Butovice) byly měněny armatury a části potrubí, proběhl servis elektrozařízení a měření a regulace.

K větším akcím letos patřila generální oprava oběhových čerpadel na zdroji v Řepích a rekonstrukce elektra v kotelnách v Řepích a Nových Butovicích. Zdrojem s největším instalovaným výkonem v této oblasti Prahy je teplárna Veleslavín, která teplem zásobuje oblasti Břevnova, Petřin a Červeného vrchu. Na levém břehu Vltavy byla odstávka zkrácena o jeden pracovní den, což bylo pro odběratele milým překvapením.

Armatury DN 700

Sdílet

Mohlo by vás zajímat

Pořídit, či nepořídit tepelné čerpadlo?

Pořídit, či nepořídit tepelné čerpadlo?

Zjistěte, jakou teplotu byste ideálně měli udržovat v různých místnostech

Zjistěte, jakou teplotu byste ideálně měli udržovat v různých místnostech