Přeskočit na obsah

V Praze máme tak rozsáhlou teplárenskou soustavu, jako málo měst na světě

Pražská teplárenská soustava je unikátní systém centrálního zásobování teplem a patří k největším a nejvýznamnějším dílům evropského teplárenství. Její součástí je více než 700 kilometrů tepelných sítí.

3. Prostředek: Teplárenská síť

Tepny pražské teplárenské soustavy jsou výjimečné technologické řešení

Pod Prahou vede rozsáhlá soustava centrálního zásobování teplem, jakou má jen málo měst na světě. Síť tepen zásobujících hlavní město teplem je zcela unikátní a patří k největším a nejvýznamnějším dílům evropského teplárenství. Centrální zásobování teplem (CZT) využívají i moderní evropské metropole - například Stockholm, Berlín, Vídeň nebo Curych. Těmto metropolím slouží CZT k dosažení jejich klimatických plánů. A proto se intenzivně věnují jeho rozvoji.

4500 nově připojených domácností ročně

Historie pražských teplárenských tepen se začala psát v areálu bývalé Elektrárny Holešovice již v roce 1928. Ročně se na ně připojí 4500 nových domácností, celkově pak tepny provozované společností Veolia zásobují více než třetinu trhu s tepelnou energií v hlavním městě. Odpojováním domů a celých čtvrtí od této soustavy ničíme nejen unikát evropského významu, ale sami sobě strkáme nos do kouře komínů z domovních plynových kotelen.

V roce 1928 byly spuštěny první dodávky páry pro horní oblast Holešovic. Hned o rok později byl vybudován druhý napáječ, určený pro dolní oblast Holešovic. Postupně narůstal počet odběratelů tepla. V roce 1938 dosáhl počtu 200. Délka parní tepelné sítě byla tehdy 18 kilometrů. Na druhém břehu Vltavy byly v období mezi roky 1960 a 1973 postupně zprovozněny zdroje – teplárny Veleslavín, Michle a Malešice a výtopna Třeboradice. Mezi roky 1987 a 1995 se uskutečnila myšlenka přivést do Prahy teplo tepelným napáječem z teplárny Mělník a jednotlivé zdroje propojit do jedné soustavy – vznikla páteřní síť pražské teplárenské soustavy.

V roce 2012 se pražskou teplárenskou soustavu podařilo prostřednictvím tepelného napáječe Libeň – Holešovice rozšířit na levý břeh Vltavy. Oblast Holešovic byla do té doby zásobena teplem především z teplárny Holešovice III zprovozněné v roce 1983. V Holešovicích v roce 2013 začala postupná obnova tamějších tepelných sítí a přechod z původní parovodní dodávky na horkovodní.

700 km

délka tepelných sítí pražské teplárenské soustavy

12000 TJ

tepla ročně dodává pražská teplárenská soustava

35 %

trhu s tepelnou energií zásobuje v hlavním městě a okolí

4500 z vás se ročně na soustavu připojí. Dává to smysl.

Sdílejte na sociálních sítích