Přeskočit na obsah

V Praze máme tak rozsáhlou teplárenskou soustavu, jako málo měst na světě

Pražská teplárenská soustava je unikátní systém centrálního zásobování teplem a patří k největším a nejvýznamnějším dílům evropského teplárenství. Její součástí je více než 550 kilometrů tepelných sítí, které provozuje Pražská teplárenská a. s.

3. Prostředek: Teplárenská síť

Máme k dispozici světový unikát, využijme ho dobře

Pražská teplárenská soustava je napojena na 34 km dlouhý tepelný napáječ z Elektrárny Mělník. Zde se teplo vyrábí principem kogenerace, což je souběžná a vysoce účinná výroba tepla a elektřiny. Elektrárna Mělník nahradila více než 200 lokálních kotelen, čímž došlo k zásadnímu snížení emisí v Praze. Elektrárna disponuje nejmodernějšími protiemisními technologiemi. Úpravou energetického zdroje se celkové emise budou nadále snižovat. V brzké době také přejde na paroplyn.

Již 30 let Pražskou teplárenskou soustavou proudí teplo

Historie se začala psát v areálu bývalé Elektrárny Holešovice, kde byly již v roce 1928 zahájeny první dodávky teplárenské páry pro oblast Holešovic. Časem přešla dodávka z parovodů na horkovody, které mají větší účinnost. Nyní je objem horké vody proudící v pravobřežní tepelné soustavě téměř 170 000 m3, což představuje přibližně 80 plaveckých bazénů.

V roce 1928 byly spuštěny první dodávky páry pro horní oblast Holešovic. Hned o rok později byl vybudován druhý napáječ, určený pro dolní oblast Holešovic. Postupně narůstal počet odběratelů tepla. V roce 1938 dosáhl počtu 200. Délka parní tepelné sítě byla tehdy 18 kilometrů. Na druhém břehu Vltavy byly v období mezi roky 1960 a 1973 postupně zprovozněny zdroje – teplárny Veleslavín, Michle a Malešice a výtopna Třeboradice. Mezi roky 1987 a 1995 se uskutečnila myšlenka přivést do Prahy teplo tepelným napáječem z teplárny Mělník a jednotlivé zdroje propojit do jedné soustavy – vznikla páteřní síť tzv. Pražské teplárenské soustavy.

V roce 2012 se Pražskou teplárenskou soustavu podařilo prostřednictvím tepelného napáječe Libeň – Holešovice rozšířit na levý břeh Vltavy. Oblast Holešovic byla do té doby zásobena teplem především z teplárny Holešovice III zprovozněné v roce 1983. V Holešovicích v roce 2013 začala postupná obnova tamějších tepelných sítí a přechod z původní parovodní dodávky na horkovodní. Zbytek zdrojů na levobřežní části Prahy nenapojených na Pražskou teplárenskou soustavu bylo prodáno společně se sítěmi společnosti Veolia Energie Praha.

550 km

délka tepelných sítí Pražské teplárenské soustavy

9000 TJ

tepla ročně dodává Pražská teplárenská soustava

25 %

trhu s tepelnou energií zásobuje v hlavním městě a okolí

2500 z vás se ročně na soustavu připojí. Dává to smysl.

Sdílejte na sociálních sítích