Přeskočit na obsah

Aplikace EPU řeší overturismus, výletníkům ukáže méně známé krásy české přírody

O nás

Blog

Aplikace EPU řeší overturismus, výletníkům…

x-proII_epu-DSC05973-1024x576Nová mobilní aplikace a portál s názvem EPU se snaží upozornit na problém nadměrného počtu turistů, kteří navštěvují přírodní lokality a zatěžují tak životní prostředí i místní infrastrukturu a komunitu.

Aplikace podrobně informuje o pravidlech pohybu a chování v oblastech se zvýšenou ochranou, zejména pak v národních parcích a chráněných krajinných oblastech (CHKO). Uživatelům nabízí informace týkající se fauny a flory, ohrožených druhů a ekosystému v dané oblasti.

EPU je navržena tak, aby uživatelům ukázala i méně známá místa a vedla je k udržitelnému cestování s ohledem na okolní přírodu. Uživatelé si mohou vybrat z nabídky více než 170 výletů po celém Česku, další trasy budou postupně přibývat. U každé trasy je uvedena vzdálenost, celkové převýšení, krátký popis a předpokládaná vytíženost trasy. Výlety v chráněných územích jsou navíc schvalovány správci jednotlivých oblastí a pokud trasa neprochází místy, kde vysoká návštěvnost ohrožuje okolní přírodu, mají štítek overtourism friendly.

„Věříme, že tato mobilní aplikace je správným krokem ke snižování negativních vlivů turistického ruchu na životní prostředí a že osloví širokou veřejnost. Chceme uživatele aplikace přimět k odpovědnosti za ochranu přírody a zachování biodiverzity ohrožených míst,“ říká Ladislav Cirhan, ředitel společnosti GATYER, která se zabývá mimo jiné informačními i navigačními systémy a udržitelným turismem.

Příliš lidí

„Naše krajina vyniká mimořádnou pestrostí. Je proto velmi důležité, abychom ji co nejvíce chránili a podporovali její biodiverzitu. V lokalitách národních parků a chráněných krajinných oblastí najdeme ty nejvzácnější ekosystémy. Věřím, že mobilní aplikace k ochraně těchto mimořádných přírodních lokalit přispěje a zároveň podpoří turisty k návštěvám méně frekventovaných, přitom stejně zajímavých míst. Nadměrná návštěvnost některých našich přírodních dominant má negativní dopady na samotnou přírodu a je potřeba to začít řešit, komentuje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).  „Osobně se mi velmi líbí, že aplikace ukáže předpokládanou vytíženosti tras a pomůže například rodinám s dětmi vybrat alternativy v okolí, stejně tak v ní uživatelé najdou mnoho poznatků o zvířatech a rostlinách v místě výletu i praktické informace o konaných akcích ve všech lokalitách,“ dodává.

Aplikace EPU tak na trasách výletníky upozorní na zajímavá místa, která by jinak mohli minout bez povšimnutí. Mohou v ní také sbírat virtuální druhy rostlin a živočichů, o kterých se formou krátkých zajímavostí dozví spoustu informací a ke každému druhu si navíc mohou vyplnit i zábavné kvízy. Uživatelé si mohou přečíst i aktuální informace národních parků a chráněných krajinných oblastí o pořádaných akcích, uzavírkách či dočasných omezeních.

Pro děti i seniory

„Aplikace vyplňuje prázdné místo v informačním prostoru – cílí na rodiny s dětmi nebo seniory s dětmi – což je stále rostoucí podíl návštěvníků Šumavy a nabízí jim nové lokality a scenérie, dosud málo navštěvované a vhodné pro klidnou a bezpečnou návštěvu přírody. Na Šumavě vznikly v minulém roce dvě studie zabývající se usměrněním cestovního ruchu, a právě tato nová aplikace naplňuje jeden z cílů vyplývající z obou studií – odkrýt atraktivity i méně navštěvovaných částí Šumavy a jejího předhůří,“ vítá aplikaci ředitel Správy národního parku Šumava Pavel Hubený.

„Bez více jak dvouleté spolupráce s národními parky a AOPK bychom velmi těžko získávali důležité informace z těchto oblastí. Proto bychom chtěli všem ředitelům parků a pracovníkům, kteří s námi aktivně komunikovali vyjádřit poděkování,“ říká Marek Mejstřík, manažer společnosti ALGODOS, který je zodpovědný za obsah. Tváří a patronem projektu je moderátor a publicista Vladimír Kroc. „Motto ‚Ukážeme vám tajemství přírody a vy nám pomůžete o ni pečovat‘ výstižně vypovídá o poslání, které chceme uživatelům aplikace a návštěvníkům výjimečných míst naší přírody sdělit.“

Podpora komunit

Aplikace také poskytuje komunitní platformu, kde mohou uživatelé snadno pořádat různé dobrovolnické akce, exkurze, společné výlety či nahlásit závadu na trase. Komunita může sloužit také pro sdílení zážitků a fotografií, uživatelé mohou diskutovat o trasách a získávat cenné rady od ostatních cestovatelů.

Mobilní aplikaci EPU, která je zdarma ke stažení z Google Play App Store, vyvinula ve spolupráci s Národními parky společnost Gatyer společně s IT firmou Algodos. Záštitu projektu poskytlo Ministerstvo životního prostředí a generálním partnerem je skupina Veolia. 

Ta spolu se svým nadačním fondem realizuje projekt Vraťme vodu přírodě, jehož cílem je zachovat cenné přírodní lokality v České republice a především mokřady. Na projektu spolupracuje s Českým svazem ochránců přírody, který vyhledává vhodné lokality a následně je vykupuje a dlouhodobě chrání, tím je i uchovává.

Foto: EPU

Sdílet

Mohlo by vás zajímat

Topná sezona začala. Lidé připojení na pražské teplárenské tepny nemusí mít důvod k obavám

Topná sezona začala. Lidé připojení na pražské teplárenské tepny nemusí mít důvod k obavám

Máte svou spotřebu tepla pod kontrolou?

Máte svou spotřebu tepla pod kontrolou?