Přeskočit na obsah

Chceme, aby se v Praze dýchalo stále stejně dobře

Nezávislá rozptylová studie ATEM simulovala absenci Pražské teplárenské soustavy, kdy by Pražané získávali teplo pouze z lokálních plynových kotelen. Studie ukázala, že roční emise oxidů dusíku by v Praze narostly o 207 tun. Navíc bychom museli připočíst ještě všechny lokální zdroje, které by nadále vznikaly, aby tuto absenci pokryly. A to nechceme.

1. Náš cíl: Lepší vzduch

Pražská teplárenská soustava pomáhá lepšímu ovzduší.

Inovace Pražské teplárenské soustavy v 90. letech a její napojení na externí zdroj v Mělníce znamenaly významný pokles emisí znečišťujících látek pro Prahu. V číslech to znamená, že Pražané najednou začali dýchat 24× méně oxidů dusíku, 74× méně oxidu uhelnatého, 130× méně tuhých látek, a dokonce 5.700× méně oxidů síry!

Udržujme lepší ovzduší a snižujme emise

Tím, že budeme vytápět teplem z Pražské teplárenské soustavy, udržujeme kvalitu životního prostředí. Napojováním dalších pražských objektů na tuto chytrou soustavu emise v Praze ještě více snižujeme.

Starejme se o udržitelnost emisní zátěže

Elektrárna Mělník, ve které vzniká kogenerací elektrická energie a teplo, disponuje nejmodernějšími protiemisními technologiemi a zbytkové emise jsou vypouštěny do vyšších oblastí atmosféry, nezatěžují tak svoje okolí.

Efektivně využívejme zdroje energie

Kombinovanou výrobou dokážeme využít až 95 % dodaného paliva (včetně odpadu) a přeměnit ho efektivně na elektrickou energii a teplo. Elektrárna v Mělníce navíc bude přecházet na paroplynovou výrobu a na ekologické spalování komunálního odpadu, který je jinak v současné době nutné skládkovat.

Čistšího ovzduší docílíme

centrální výrobou tepla, přechodem centrálního zdroje na plyn a řízeným spalováním komunálního odpadu.

Zjistěte ještě více

Sdílejte na sociálních sítích