Přeskočit na obsah

Zrecyklovat dokážeme třetinu komunálního odpadu. Nejlépe kovy a sklo, nejhůře plasty.

O nás

Blog

Zrecyklovat dokážeme třetinu komunálního…

Česko ročně zrecykluje asi 39 % komunálního odpadu. Zbytek pořád končí na jedné z cca 180 skládek, jejichž počet se nedaří snižovat. V roce 2020 skončila v Česku na skládkách téměř polovina komunálního odpadu, druhou polovinu se podařilo nějak využít.

Třináct procent odpadu bylo týž rok energeticky využito, např. v moderní spalovně odpadu (ZEVO) v Malešicích, kde kogenerační jednotka ročně vyprodukuje 250 GWh užitečného tepla a 40 GWh elektřiny. To Pražské Teplárenské stačí na vyhřátí 20 tisíc domácností a několika průmyslových areálů.

K energetickému využití v ČR putuje ročně 650 000 tun odpadků, po nichž zůstane každý rok několik set tisíc tun škváry. Recyklovat se daří zejména kovy, sklo a papír. Skoro nedaří plasty. Třídění je sice náš národní sport, ale v recyklaci v Evropě výrazně zaostáváme. Stále zůstává pravdou, že většina komunálního odpoadu končí na skládkách. V odpadovém hospodářství se ročně otočí 35 miliard korun

Kam putuje roztříděný odpad?

Ve vyspělém světě putuje obsah barevných popelnic nejprve na třídící linky. Postupně se vyselektují nápojové plechovky, plasty, papír, sklo, kovy, nakonec zůstanou špunty a další zbytky. Třídící linka druhotné suroviny dále prodá skutečným zpracovatelům druhotných surovin. Nejefektivněji jsme schopni recyklovat nádoby z hliníku.

Jejich zpětné využití je tak efektivní, že se mu říká “uzavřená recyklační smyčka”. Ze starých plechovek vznikají nové nádoby stále dokola. Je to obrovská úleva pro životní prostředí, protože “plech” se vyrábí z bauxitu při energeticky náročném procesu. Recyklace ušetří až 95 procent emisí skleníkových plynů, které by vznikly výrobou nové nádoby.

Uzavřenou smyčkou je také recyklace dalších kovů a skla (s výjimkou čelních skel automobilů a varných nádob, které obsahují příměsi). Sklo je drceno na malé střepy a prodáváno sklárnám, které jej roztaví a přimíchají do nového skla. Výroba skla je také energeticky náročná, takže jeho recyklace má pozitivní efekt na životní prostředí.

Downcycling a bioodpad

Recyklaci papíru a PET lahví se v angličtině říká “downcycling”. Vlákna papíru a plastu při každé recyklaci slábnou a používá se proto na stále méně náročné výrobky. Kancelářský papír končívá jako balicí (papír zvládne sedm cyklů), PET lahve zase jako textílie – polyesterové vlákno.

Odměnou za recyklaci papíru je každý neporažený strom, za recyklaci plastů menší spotřeba ropy, které je na výrobu plastů spotřebováno ročně asi osm procent z vytěženého množství. V ČR se ovšem downcyclingu zatím příliš nedaří, takže častěji končí PET lahve jako tuhé alternativní palivo v teplárnách.

Kuchyňský odpad je výborným materiálem pro anaerobní digesci. Poskytne až 4 x vyšší produkci bioplynu než kejda. Z tuny odpadu z restaurací lze vyrobit asi 75 m³ biometanu. Autobus na CNG na toto množství může ujet až 120 km. Pokud bychom zcela vytřídili bioodpad z domácností, můžeme se těšit asi na 1,5 milionu tun tohoto vyseparovaného odpadu. Ve skutečnosti z něj zpracujeme pouze nepatrný zlomek.
red

Sdílet

Mohlo by vás zajímat

Místo neekologického skládkování využijme odpadky pro výrobu tepla

Místo neekologického skládkování využijme odpadky pro výrobu tepla

V době pandemie produkujeme více odpadků

V době pandemie produkujeme více odpadků