Přeskočit na obsah

Recyklace vody jako nutnost?

O nás

Blog

Recyklace vody jako nutnost?

Spotřeba sladké vody na celém světě dramaticky roste. Lidstvo dnes spotřebovává šestkrát více vody než před sto lety. Již v roce 2030 jí proto hrozí výrazný nedostatek. Efektivním řešením může být opětovné využívání vyčištěných odpadních vod.

Pokud spotřeba vody poroste současným tempem, hrozí, že v roce 2030 se bude svět potýkat s deficitem sladké vody v řádu 40 %! Přestože se dnes opětovně využívají jen 2 % ze 165 miliard metrů krychlových spotřebovávané vody, procento opětovného využívání recyklovaných odpadních vod roste. Toto řešení je energeticky i finančně méně náročné než ostatní alternativy, jako například budování přehradních nádrží, odsolování mořské vody a podobně. Zároveň snižuje čerpání podzemních vod. Recyklace je založena na takzvané rekuperaci komunálních a průmyslových odpadních vod, které jsou upravovány, vyčištěny a tím zbaveny kalů, mikropolutantů a bakterií. Například ve Španělsku recyklují již 14 % odpadních vod, čímž se tato středomořská země řadí na špičku v Evropě a z hlediska instalované kapacity opětovného využití odpadních vod jí patří 5. místo na světě. Mnohem dál jsou však v Izraeli s 90% recyklací odpadních vod. V Mexiko City dokáží využít dokonce veškerou odpadní vodu k zavlažování zemědělských plodin. 

Fakta:

Více než 80 % odpadních vod, které produkují lidé v důsledku své činnosti, je vypouštěno do přírody bez vyčištění.

Cca 3000 čistíren odpadních vod se zpracovatelskou kapacitou 5,2 miliard m3 provozuje po celém světě společnost Veolia. 

red

Sdílet

Mohlo by vás zajímat

Fakturace za odebrané teplo nyní nově v kWh. Jak se v tom vyznat?

Fakturace za odebrané teplo nyní nově v kWh. Jak se v tom vyznat?

Jak ušetřit na energiích?

Jak ušetřit na energiích?