Přeskočit na obsah

Pražská teplárenská slaví třicítku!

O nás

Blog

Pražská teplárenská slaví třicítku!

Téměř 240 tisíc domácností v hlavním městě je vyhříváno dálkově. Je to nejpohodlnější způsob vytápění, který si dnes lze představit. Nebylo tomu tak vždy, obyvatelé a správci domů byli nuceni zařizovat pravidelné revize kotelen, komínů, řešit proškolenou obsluhu a další starosti spojené s provozem vlastního zdroje tepla. S připojením na dálkové vytápění si lidé brzy uvykli jen otočit kohoutkem termostatického ventilu na radiátoru a o víc se nestarat. Kde se však bere toto obrovské množství tepla, které zásobuje téměř třetinu Prahy?

Pražská teplárenská soustava

Říká se jí Pražská teplárenská soustava a jde o hydrodynamickou síť o délce bezmála 550 km napojenou na 34 km dlouhý přivaděč z elektrárny v Mělníce. Proudí jí horká voda rozvádějící po Praze až 9000 TJ tepla ročně. Spravuje ji Pražská teplárenská a.s. ze skupiny Veolia, která svými aktivitami navazuje na tradici Elektrických podniků královského hlavního města Prahy, které byly ustaveny dne 1. září 1897.

Dlouhá historie

V roce 1900 byla uvedena do provozu Elektrárna Holešovice a v roce 1928 byly zahájeny dodávky teplárenské páry pro holešovickou oblast. V období mezi roky 1960 - 1973 došlo k postupnému zprovoznění dalších městských tepláren: Veleslavín, Michle, Malešice a výtopny Třeboradice. V roce 1983 byla uvedena do provozu teplárna Holešovice. V sedmdesátých letech se zrodila myšlenka zásobování Prahy teplem z vhodného zdroje v blízkosti města. Při zásobování by navíc byly využity přednosti společné výroby tepla a elektřiny - tzv. kogenerace. Nejvhodnějším zdrojem se zdála nedaleká elektrárna Mělník.

Výročí založení Pražské teplárenské a.s.

Významným mezníkem v dalším rozvoji zásobování Prahy teplem byl vznik akciové společnosti Pražská teplárenská, která byla založena 1. května 1992. V roce 1987 započala výstavba tepelného napáječe Mělník – Praha. K jeho dokončení došlo v roce 1995, nový napáječ spojil Elektrárnu Mělník I. se stávajícími zdroji Pražské teplárenské – Teplárnou Malešice, Výtopnou Třeboradice, Teplárnou Michle a několika menšími výtopnami na pravém břehu Vltavy. V říjnu 1995 tak vznikl základ rozsáhlé teplárenské soustavy evropského a světového významu.

PT-devadesatky-vratnice

ZDE si prohlédněte spoustu dalších archivních fotek a přehled všech nejdůležitějších milníků z historie Pražské teplárenské.

Rozvoj sítě teplárenských tepen

V roce 1998 byla zahájena výstavba další fáze tepelného napáječe, Došlo k jeho prodloužení do Jižního Města, po kterém následovaly Krč, Novodvorská, Lhotka, Libuš a Modřany. Tato síť pražských teplárenských tepen je i nadále rozšiřována a obnovována a každý rok se na ni napojí kolem 2,5 tisíce nových odběratelů.
Od roku 2012 proběhla v oblasti Holešovic a Letné postupná obnova tepelných sítí a přechod z parovodní dodávky na horkovodní. V roce 2018 byla celá tato oblast napojena na horkovod z elektrárny Mělník. Součástí obnovy bylo i vybudování nového záložního a špičkového zdroje THOL4, který byl uveden do provozu v srpnu roku 2017.

Pražská teplárenská slaví třicetiny

Díky Pražské teplárenské mohou obyvatelé hlavního města spotřebovávat teplo vyráběné centrálně ve vzdáleném ekologizovaném zdroji, a snižovat tak emisní zátěž v metropoli. Do budoucna mohou zdroje zásobující pražské tepny využít palivového mixu včetně navýšení podílu energie z řízeného spalování komunálního odpadu. Pražské tepny určitě stojí za to, abychom si jich vážili a nadále je rozvíjeli.

red

Sdílet

Mohlo by vás zajímat

Cirkulární ekonomika

Cirkulární ekonomika

Nebudeme už plýtvat jídlem? Novoroční předsevzetí

Nebudeme už plýtvat jídlem? Novoroční předsevzetí