Přeskočit na obsah

Místo neekologického skládkování využijme odpadky pro výrobu tepla

O nás

Blog

Místo neekologického skládkování využijme…

Dnes již není důvod sypat komunální odpad na skládky. Pro přírodu jde o časovanou bombu. Po desítky let se rozkládá a nekontrolovatelně zamořuje spodní vody. Naopak, pro moderní společnost představují odpadky zdroje energie, díky kterým ušetříme primární suroviny i životní prostředí.

České domácnosti vyprodukují zhruba čtyři miliony tun odpadu ročně. Z toho skončí na skládkách až polovina, což je ten nejhorší způsob z možných. Třetina se recykluje a okolo dvanácti procent je využito k výrobě tepla řízeným spalováním v ZEVO (lidově „spalovnách“). A mělo by být naším společným cílem, aby toto číslo rapidně narůstalo.

Na skládkách leží tuny materiálu, který můžeme ještě dál využít. To se ale změní. Od letoška začala v Česku platit nová pravidla pro nakládání s odpady. Mají pomoci, aby se odpad méně vyhazoval a více využíval. Ti, kdo s odpadem budou nakládat šetrně k životnímu prostředí, se nemusí o své peníze bát. Odpad se ale prodraží tomu, kdo by chtěl i nadále upřednostňovat skládky, které představují největší zátěž pro přírodu. Definitivní konec skládkování by měl podle nových pravidel nastat v roce 2030.

Přestože Češi jsou v třídění premianty (v Evropě se řadíme dokonce do trojice nejlepších), stále zaostáváme v oblasti recyklace. I pro tuto oblast vznikly nové cíle. Podíl toho, co se z odpadu znovu využije, by měl do pěti let činit nejméně 55 %. V roce 2030, kdy u nás skládky dostanou červenou, by další „životní etapu“ mělo najít přinejmenším 60 % komunálního odpadu. Za dalších 5 let, tedy v roce 2035, dokonce 65 %. Řízené spalování a recyklace by tak v novém systému měly hrát prim.

red

Sdílet

Mohlo by vás zajímat

Světový den životního prostředí

Světový den životního prostředí

Špatná kvalita ovzduší zkracuje obyvatelům českých měst život v průměru o tři dny za rok

Špatná kvalita ovzduší zkracuje obyvatelům českých měst život v průměru o tři dny za rok