Přeskočit na obsah

Místo neekologického skládkování využijme odpadky pro výrobu tepla

O nás

Blog

Místo neekologického skládkování využijme…

Dnes již není důvod sypat komunální odpad na skládky. Pro přírodu jde o časovanou bombu. Po desítky let se rozkládá a nekontrolovatelně zamořuje spodní vody. Naopak, pro moderní společnost představují odpadky zdroje energie, díky kterým ušetříme primární suroviny i životní prostředí.

České domácnosti vyprodukují zhruba čtyři miliony tun odpadu ročně. Z toho skončí na skládkách až polovina, což je ten nejhorší způsob z možných. Třetina se recykluje a okolo dvanácti procent je využito k výrobě tepla řízeným spalováním v ZEVO (lidově „spalovnách“). A mělo by být naším společným cílem, aby toto číslo rapidně narůstalo.

Na skládkách leží tuny materiálu, který můžeme ještě dál využít. To se ale změní. Od letoška začala v Česku platit nová pravidla pro nakládání s odpady. Mají pomoci, aby se odpad méně vyhazoval a více využíval. Ti, kdo s odpadem budou nakládat šetrně k životnímu prostředí, se nemusí o své peníze bát. Odpad se ale prodraží tomu, kdo by chtěl i nadále upřednostňovat skládky, které představují největší zátěž pro přírodu. Definitivní konec skládkování by měl podle nových pravidel nastat v roce 2030.

Přestože Češi jsou v třídění premianty (v Evropě se řadíme dokonce do trojice nejlepších), stále zaostáváme v oblasti recyklace. I pro tuto oblast vznikly nové cíle. Podíl toho, co se z odpadu znovu využije, by měl do pěti let činit nejméně 55 %. V roce 2030, kdy u nás skládky dostanou červenou, by další „životní etapu“ mělo najít přinejmenším 60 % komunálního odpadu. Za dalších 5 let, tedy v roce 2035, dokonce 65 %. Řízené spalování a recyklace by tak v novém systému měly hrát prim.

red

Sdílet

Mohlo by vás zajímat

Majitelé nemovitostí se loni stávali lovnou zvěří „energošmejdů“

Majitelé nemovitostí se loni stávali lovnou zvěří „energošmejdů“

Jak nenaletět při volbě vytápění?

Jak nenaletět při volbě vytápění?