Přeskočit na obsah

Nebezpečné odpadky – které to jsou a kam s nimi?

O nás

Blog

Nebezpečné odpadky – které to jsou a kam s…

Symbol přeškrtnuté popelnice na obalu jasně napovídá, že takové zboží do běžného odpadu nepatří. Jaké věci, se kterými se setkáváme, jsou ale skutečně nebezpečné?

Běžně je doma využíváme, a přitom nic netušíme. Nemusí jít zrovna o baterie, elektro materiál nebo ředidla. Jsou to překvapivě i tonery nebo obaly od domácích čisticích prostředků. Poradíme vám, které odpady jsou nebezpečné, které ne a jak s nimi správně naložit.

Fotochemikálie a tiskařské barvy
Na rozdíl od předchozích dvou případů jsou chemikálie a barvy velmi nebezpečné. Tyto kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách do sběrných dvorů a rozhodně nepatří do popelnic.

Barvy, ředidla, rozpouštědla a lepidla
Do běžné popelnice také nepatří. Každý obal obsahuje zbytek původního obsahu a v těchto případech jde opravdu o nebezpečný materiál. Zbytky syntetických barev, ředidel, laků nebo nátěrů ohrožují zdraví a způsobují škody na životním prostředí. Jak naložit s takovými obaly je uvedeno na etiketě, která navádí k odevzdání obalu do sběrného dvora.

Obaly od úklidových a čisticích prostředků
Také obaly od úklidových prostředků domácností obsahují dráždivé nebo dokonce pro přírodu jedovaté látky. Nepatří tedy do popelnice, ale v ideálním případě opět do sběrného dvora.

Tonery
Staré tonerové kazety do tiskárny nejsou samy o sobě nebezpečným odpadem. Přestože výrobci tonerových barev obvykle uvádějí, že tonery lidskému zdraví neškodí, je bezpečnější použité kazety vytřídit a umístit do elektroodpadu.

Fotografie
Fotografie tištěné na speciální fotografický papír mají povrch potažen fotocitlivou vrstvou, a proto nepatří do modrého kontejneru na papír. Nejsou ale nebezpečné. Protože díky speciálním povrchovým úpravám fotografie nemůžeme recyklovat, patří do směsného odpadu (klasické černé popelnice). To samé platí pro polaroidové fotografie, které v posledních letech zažívají comeback.

Elektrospotřebiče
Ve vysloužilém elektru se skrývá velké množství cenných druhotných surovin a vzácných kovů jako zlato, stříbro, měď, platina nebo kobalt. Zbytečně proto neplýtvejme materiálem, který bychom jinak museli obtížně získávat z přírody. Elektroodpad patří do zpětného odběru. Staré elektrospotřebiče je možné odevzdat u prodejců elektra v režimu kus za kus nebo je odnést do speciálních boxů umístěných ve školách, firmách a institucích a ve sběrných dvorech.

Zářivky a baterky
Obsahují hned celou řadu nebezpečných odpadů – rtuť, těžké kovy nebo zpomalovače hoření. Při jejich likvidaci se tedy chováme jako v případě elektroodpadu a vyhazujeme do speciálních boxů nebo do sběrného dvora.

Všechen nebezpečný odpad můžete zdarma odložit na 23 shromažďovacích místech, včetně 19 sběrných dvorů hlavního města Prahy. Využít lze také mobilní sběr. Přehled sběrných míst a harmonogram mobilního sběru najdete na Portálu životního prostředí hlavního města Prahy.

red

Sdílet

Mohlo by vás zajímat

Stromy ve městech stojí za to chránit, i když překáží opravám

Stromy ve městech stojí za to chránit, i když překáží opravám

5 skvělých výhod, které přináší kombinovaná výroba tepla a elektřiny

5 skvělých výhod, které přináší kombinovaná výroba tepla a elektřiny