Přeskočit na obsah

Kamnům na uhlí a koks v Praze odzvonilo

O nás

Blog

Kamnům na uhlí a koks v Praze odzvonilo

Praha je o další krok čistší. Od tohoto měsíce totiž nelze v hlavním městě topit uhlím, uhelnými briketami nebo koksem v nevyhovujících kamnech a kotlích.

Praha se tak stala prvním městem v Česku, které vyhláškou zavedlo omezení topení na tuhá paliva platné od 1. 10. 2020.

Nikdo z nás nechce ulice plné štiplavého nepropustného dýmu. Cílem této změny je právě ochrana měst a území před zamořením kouřem z topení, a to hlavně v zimních měsících. Součástí platné vyhlášky je také zákaz topení v krbech a krbových kamnech v době vyhlášení smogové situace (vyhlašuje ji Český hydrometeorologický ústav), bez ohledu na použité palivo. Praha je totiž zasažena nadlimitními hodnotami škodlivin v ovzduší na 69 % území! Hlavními látkami, kterým čelí Pražané i jejich zdraví, jsou hlavně benzo(a)pyren, oxid dusičitý a drobné prachové částice. Spalování tuhých paliv v domácnostech pak produkuje podle magistrátu přes 90 % emisí benzo(a)pyrenu! Podle statistik ČSÚ z roku 2015 byl počet pražských domácností (tedy bytů v bytových domech, rodinných domech využívajících primárně uhelná paliva k vytápění, přípravě teplé vody, k vaření), které využívají tuhá paliva, kolem 2 200. Skutečný současný počet je ale jistě vyšší.

Výhledově ale musí změnit technologii topení i stovky tisíc dalších domácností po celé zemi. Přesně za dva roky zakáže Zákon o ochraně ovzduší provoz kotlů i kamen do 300 kW na tuhá paliva, které nedosahují emisních parametrů 3. emisní třídy. Jde tedy hlavně o zařízení vyrobená před rokem 2000. Třída kotle je vždy uvedena v dokumentaci výrobce a na štítku kotle, který bývá zpravidla umístěn na zadní stěně pláště. Do emisní třídy jsou kotle zařazovány podle množství škodlivých emisí, účinnosti, bezpečnosti a efektivity spalovacího procesu.

Pražská vyhláška se tak stává příkladem pro obce, ve kterých se nedaří vypořádat se s neukázněnými „topiči“ spalujícími vše možné. Navzdory státní podpoře výměny zdrojů tepla pomocí Kotlíkových dotací se odhaduje, že se tato výměna v celém Česku bude týkat více než 300 000 domácností.

 

red

Sdílet

Mohlo by vás zajímat

Při havárii funguje náš tým na maximum

Při havárii funguje náš tým na maximum

Teploty loni klesly, trend oteplování však zůstává

Teploty loni klesly, trend oteplování však zůstává