Přeskočit na obsah

Kamnům na uhlí a koks v Praze odzvonilo

O nás

Blog

Kamnům na uhlí a koks v Praze odzvonilo

Praha je o další krok čistší. Od tohoto měsíce totiž nelze v hlavním městě topit uhlím, uhelnými briketami nebo koksem v nevyhovujících kamnech a kotlích.

Praha se tak stala prvním městem v Česku, které vyhláškou zavedlo omezení topení na tuhá paliva platné od 1. 10. 2020.

Nikdo z nás nechce ulice plné štiplavého nepropustného dýmu. Cílem této změny je právě ochrana měst a území před zamořením kouřem z topení, a to hlavně v zimních měsících. Součástí platné vyhlášky je také zákaz topení v krbech a krbových kamnech v době vyhlášení smogové situace (vyhlašuje ji Český hydrometeorologický ústav), bez ohledu na použité palivo. Praha je totiž zasažena nadlimitními hodnotami škodlivin v ovzduší na 69 % území! Hlavními látkami, kterým čelí Pražané i jejich zdraví, jsou hlavně benzo(a)pyren, oxid dusičitý a drobné prachové částice. Spalování tuhých paliv v domácnostech pak produkuje podle magistrátu přes 90 % emisí benzo(a)pyrenu! Podle statistik ČSÚ z roku 2015 byl počet pražských domácností (tedy bytů v bytových domech, rodinných domech využívajících primárně uhelná paliva k vytápění, přípravě teplé vody, k vaření), které využívají tuhá paliva, kolem 2 200. Skutečný současný počet je ale jistě vyšší.

Výhledově ale musí změnit technologii topení i stovky tisíc dalších domácností po celé zemi. Přesně za dva roky zakáže Zákon o ochraně ovzduší provoz kotlů i kamen do 300 kW na tuhá paliva, které nedosahují emisních parametrů 3. emisní třídy. Jde tedy hlavně o zařízení vyrobená před rokem 2000. Třída kotle je vždy uvedena v dokumentaci výrobce a na štítku kotle, který bývá zpravidla umístěn na zadní stěně pláště. Do emisní třídy jsou kotle zařazovány podle množství škodlivých emisí, účinnosti, bezpečnosti a efektivity spalovacího procesu.

Pražská vyhláška se tak stává příkladem pro obce, ve kterých se nedaří vypořádat se s neukázněnými „topiči“ spalujícími vše možné. Navzdory státní podpoře výměny zdrojů tepla pomocí Kotlíkových dotací se odhaduje, že se tato výměna v celém Česku bude týkat více než 300 000 domácností.

 

red

Sdílet

Mohlo by vás zajímat

Ovzduší v ČR je nejčistší za posledních 11 let, pořád je ale co zlepšovat

Ovzduší v ČR je nejčistší za posledních 11 let, pořád je ale co zlepšovat

Konec jednorázového plastu, doba plastová ale nekončí

Konec jednorázového plastu, doba plastová ale nekončí