Přeskočit na obsah

Co dělat, když vám soused kouří kamny pod okny…

O nás

Blog

Co dělat, když vám soused kouří kamny pod…

Zima je tu a pro některé z nás může začít peklo, když neukázněný soused začne pálit v kamnech všechno možné a vy to máte dýchat. Čisté ovzduší (nejen v Praze) je velké téma. Jak takové znečišťovatele zkrotit na zákonnou úroveň?

Není-li možné se s lidmi, kteří v kamnech pálí ledasco rozumně domluvit, existují i dvě zákonné možnosti. Těmi lze sjednat nápravu – buď přes úřad, takzvanou veřejnoprávní nápravou, nebo přes soud soukromoprávní nápravou.

Pokud je znečišťovatelem soukromá osoba, bývá nejlepší cesta obrátit se na obecní/městský úřad. V takovém případě poškozený v podstatě jen upozorní na porušování nějakého obecně závazného předpisu, čímž předá řešení do rukou příslušného úřadu. Ten má oprávnění uložit provozovateli znečišťujícího zdroje takzvané opatření ke zjednání nápravy nebo pokutu až do výše 50 tisíc korun. Pokud se ovšem jedná do všeho o pálení neschváleného paliva v dotovaném kotli, může se navíc jednat o dotační podvod. V takovém případě hrozí kromě pokuty i vrácení dotace za kotel.

Jak takový příslušný úřad postupuje? Nejdříve písemně upozorní provozovatele spalovacího zdroje na to, že u něj existuje podezření na porušování zákona o ochraně ovzduší. Poučí ho o jeho právech a povinnostech, hlavně o povinnosti dodržovat přípustnou tmavost kouře, technické podmínky provozu kamen nebo kotle. Upozorní také na paliva, která lze v kotli spalovat a pro které je určen. Pokud vznikne opakované důvodné podezření, že znečišťovatel porušuje povinnosti, může příslušný úřad na postižené místo vyslat kontrolu. Ta má možnost kontrolovat jak kamna nebo kotel, tak topivo, kterým se v něm topí. Vyhodnotí, zda se jedná o palivo v suchém stavu nebo zda není spalováno hnědé uhlí, lignit, uhelné kaly a proplástky.

Česká inspekce životního prostředí pak řeší ty případy, kdy je znečišťovatelem právnická osoba. Zabývá se spalovacími zdroji od střední velikosti výš. U menších znečišťovatelů předává věc příslušnému obecnímu úřadu. Obec ale nemá pravomoc provádět v provozovnách právnických osob osobní kontrolu, proto je tedy správný postup obrátit se v případě znečišťování právnických osob právě na Inspekci, a ne na příslušný obecní úřad. Výše pokuty uložené inspekcí může být až 10 milionů korun, v krajních případech umožňuje dokonce zastavení provozu.

Ať už je obtěžování kouřem řešeno obecním úřadem nebo inspekcí, je vhodné v obou případech požádat o předávání informací ohledně řešení a postupu podané záležitosti. Podle § 42 správního řádu vám úřad musí totiž dát vědět, zda řízení zahájil či nezahájil a z jakých důvodů, popřípadě že podnět postoupil příslušnému orgánu. Pokud i přes váš podnět zůstane úřad nečinný, můžete se obrátit na nadřízený správní orgán. Tím je krajský úřad, v případě České inspekce životního prostředí pak Ministerstvo životního prostředí.

red

Sdílet

Mohlo by vás zajímat

Místo neekologického skládkování využijme odpadky pro výrobu tepla

Místo neekologického skládkování využijme odpadky pro výrobu tepla

Nebudeme už plýtvat jídlem? Novoroční předsevzetí

Nebudeme už plýtvat jídlem? Novoroční předsevzetí