Přeskočit na obsah

Jak na třídění separovaného sběru? I odpadky mohou vytápět Prahu

O nás

Blog

Jak na třídění separovaného sběru? I odpadky…

Riziko znečišťování životního prostředí ve spojení s odpadky je skloňováno čím dál víc. Třídíme správně? Mezi lidmi stále panují mnohé omyly.

Obaly nebo výrobky, které nepatří do separovaného sběru, totiž způsobují při recyklaci technologické potíže a patří do popelnice, tj. do směsného odpadu. Přestože se většinou chováme zodpovědně a třídění odpadu dodržujeme, můžeme se díky neznalosti dopouštět zásadních chyb. Obaly nebo výrobky, které nepatří do separovaného sběru, totiž způsobují při recyklaci technologické potíže a patří do popelnice, tj. do směsného odpadu. Přestože se většinou chováme zodpovědně a třídění odpadu dodržujeme, můžeme se díky neznalosti dopouštět zásadních chyb. Jaké jsou nejčastější chyby při třídění odpadu?

  • Do separovaného skla například nepatří porcelán nebo varné sklo.
  • Do plastových kontejnerů pak nic z gumy ani koženky.
  •  Největším problémem jsou ale kontejnery na papír. Papírové krabice od džusů nebo mléka patří do sekce „nápojové kartony“. Jsou na ně vyčleněny speciální kontejnery označené oranžovou nálepkou Nápojový karton. 
  • Obal od vajec bohužel do tříděného odpadu také přímo nepatří, přestože jej plno lidí vhazuje právě do kontejneru na papír. Důvodem je fakt, že jde o obal, který je již několikrát recyklován a pro opětovné využití se nehodí. Stejně jsou na tom i ruličky od toaletního papíru nebo od kuchyňských utěrek (nově však nic nezkazíte, když je do "papíru" vyhodíte, nebudou ale využity pro recyklaci, ale následně separovány a využity jako palivo).
  • Kapsle od kávovaru jsou pak samostatnou kapitolou. Vyrábějí se totiž z různých materiálů, včetně těch, které jsou rozložitelné přírodními mechanismy. Protože ale převažuje kombinace kalíšku a hliníkového víčka, patří do směsného odpadu (popelnice). Ekologicky založení občané mohou použité kapsle rozebrat, oddělit hliníkové víčko od kalíšku a roztřídit do sběrných kontejnerů na kovy a plasty. 

Mnoho nejasností panuje také ohledně znečištění obalů. Přestože menší znečištění není pro recyklaci problém, mastnota vadí. Obaly od oleje je tedy nutné vyplachovat. Pokud obal nevymyjeme teplovou vodou s přípravkem na mytí na nádobí, je lepší vhodit ho do popelnice. Olej totiž značně komplikuje následnou recyklaci tříděného odpadu. A jak naložit s diskutovanými kelímky od jogurtu? Pro ně absolutní čistota neplatí. Patří do žlutého kontejneru, ale bez větší porce jogurtu. Všechny odpadní materiály nám ve finále také pomáhají. Jsou dále převáděny na odpadní teplo, které vzniká jejich spalováním. Ohřátá pára ze spaloven roztáčí turbíny generátorů pro výrobu elektrické energie nebo proudí do domácností a průmyslových objektů v podobě teplé užitkové vody. Pražská Teplárenská tak i díky komunálním odpadkům může rozvádět teplo do více jak 20 tisíc domů a bytů a několika technických areálů v Praze. 

red

Sdílet

Mohlo by vás zajímat

Jak třídit použité jedlé oleje? Za špatnou likvidaci hrozí pokuta až 100 000 Kč

Jak třídit použité jedlé oleje? Za špatnou likvidaci hrozí pokuta až 100 000 Kč

Teploty loni klesly, trend oteplování však zůstává

Teploty loni klesly, trend oteplování však zůstává