Přeskočit na obsah

Jsme stále odpovědnější?

O nás

Blog

Jsme stále odpovědnější?

Nezávislé výzkumy ukazují, že spotřebitelé se stále více zajímají o udržitelnost výrobků a služeb, které nakupují. Většina z nich je ochotna si za udržitelné produkty i připlatit. Ochrana životního prostředí a společenská odpovědnost tak ve strategiích firem získává stále víc a víc na důležitosti.

Podle výzkumné agentury GfK se udržitelnost stala spotřebitelským zájmem a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) uvádí, že až 70 procent zákazníků je ochotno si za udržitelné výrobky připlatit. Nezůstává přitom jen u slov. Čeští spotřebitelé se snaží snižovat spotřebu energie, omezovat plýtvání potravinami nebo nakupovat pouze opravdu potřebné produkty a služby. Téměř každá druhá česká domácnost ze tří už přestala nakupovat výrobky nebo služby, u nichž se ukázalo, že mají negativní vliv na životní prostředí. Výzkumy potvrzují, že se spotřebitelé stále častěji zabývají původem potravin a jejich složením a také zkoumají, jaké dopady na životní prostředí jsou spojeny s jejich výrobou a spotřebou.

V oblasti ekologického spotřebního chování, ať jde o dopravu, nákupy nebo služby, je lídrem generace Z (lidí narozených mezi lety 1996 až 2010). Z této demografické skupiny dokonce 90 % spotřebitelů změnilo své každodenní návyky ve prospěch udržitelnosti a ochrany životního prostředí. Přednost u nich mají společensky odpovědné firmy a značky. Tento trend potvrzují také například provozovatelé služeb sdílení automobilů, u nichž právě mladí lidé z generace Z mají zásadní podíl. Spotřebitelé z generace Z dávají přednost také lokálním značkám, které sázejí na výrobu v České republice. I to je důležitý aspekt, který přispívá k ochraně životního prostředí.

Z výše uvedeného vidíme, že v České republice kopírujeme do určité míry evropské trendy. Ve středoevropském porovnání se se ale ukazuje, že v ochotě měnit své zvyky patří Češi k těm zdrženlivějším národům. Největší rozdíly mezi zeměmi spočívají v názorech na to, co se dá zařadit mezi ekologické, resp. udržitelné produkty a služby. Češi nejčastěji volí společenskou odpovědnost (udržitelná výroba, rovnocenné platy, diverzita zaměstnanců apod.) a lokální výrobu.

red

Sdílet

Mohlo by vás zajímat

Jak ušetřit na energiích?

Jak ušetřit na energiích?

Mapa kvality ovzduší ČR aneb jak se nám tu dýchá

Mapa kvality ovzduší ČR aneb jak se nám tu dýchá