Přeskočit na obsah

Jsme stále odpovědnější?

O nás

Blog

Jsme stále odpovědnější?

Nezávislé výzkumy ukazují, že spotřebitelé se stále více zajímají o udržitelnost výrobků a služeb, které nakupují. Většina z nich je ochotna si za udržitelné produkty i připlatit. Ochrana životního prostředí a společenská odpovědnost tak ve strategiích firem získává stále víc a víc na důležitosti.

Podle výzkumné agentury GfK se udržitelnost stala spotřebitelským zájmem a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) uvádí, že až 70 procent zákazníků je ochotno si za udržitelné výrobky připlatit. Nezůstává přitom jen u slov. Čeští spotřebitelé se snaží snižovat spotřebu energie, omezovat plýtvání potravinami nebo nakupovat pouze opravdu potřebné produkty a služby. Téměř každá druhá česká domácnost ze tří už přestala nakupovat výrobky nebo služby, u nichž se ukázalo, že mají negativní vliv na životní prostředí. Výzkumy potvrzují, že se spotřebitelé stále častěji zabývají původem potravin a jejich složením a také zkoumají, jaké dopady na životní prostředí jsou spojeny s jejich výrobou a spotřebou.

V oblasti ekologického spotřebního chování, ať jde o dopravu, nákupy nebo služby, je lídrem generace Z (lidí narozených mezi lety 1996 až 2010). Z této demografické skupiny dokonce 90 % spotřebitelů změnilo své každodenní návyky ve prospěch udržitelnosti a ochrany životního prostředí. Přednost u nich mají společensky odpovědné firmy a značky. Tento trend potvrzují také například provozovatelé služeb sdílení automobilů, u nichž právě mladí lidé z generace Z mají zásadní podíl. Spotřebitelé z generace Z dávají přednost také lokálním značkám, které sázejí na výrobu v České republice. I to je důležitý aspekt, který přispívá k ochraně životního prostředí.

Z výše uvedeného vidíme, že v České republice kopírujeme do určité míry evropské trendy. Ve středoevropském porovnání se se ale ukazuje, že v ochotě měnit své zvyky patří Češi k těm zdrženlivějším národům. Největší rozdíly mezi zeměmi spočívají v názorech na to, co se dá zařadit mezi ekologické, resp. udržitelné produkty a služby. Češi nejčastěji volí společenskou odpovědnost (udržitelná výroba, rovnocenné platy, diverzita zaměstnanců apod.) a lokální výrobu.

red

Sdílet

Mohlo by vás zajímat

I odpady mohou snižovat emise

I odpady mohou snižovat emise

Vodou umíme plýtvat, umíme jí i šetřit?

Vodou umíme plýtvat, umíme jí i šetřit?