Přeskočit na obsah

Inspirace pro Prahu: Deset nejzelenějších měst světa

O nás

Blog

Inspirace pro Prahu: Deset nejzelenějších…

Vzhledem k tomu, že se svět stále potýká s dopady změny klimatu, mnoho měst podniká kroky ke snížení své uhlíkové stopy a stává se šetrnějším k životnímu prostředí. Může se od nich Praha něco naučit?

Koncept „zelených měst“ se stává stále důležitějším, lidstvo se snaží vytvářet udržitelnější a ekologičtější městské oblasti. Praha se například může pochlubit unikátní Územní energetickou koncepcí. Její systém centrálního zásobování teplem zajišťuje dálkovou výrobu tepla v jednom nebo více zdrojích a následný rozvod vyrobeného tepla tepelnými sítěmi odběratelům do větších územních celků. Soustavy dálkového vytápění jsou podporovány v Zákoně o ochraně ovzduší jako účinné soustavy a bytové domy by se na tyto soustavy měly připojovat, pokud jsou v dosahu a nemají ekologičtější variantu vytápění.

Zelené město je takové, které upřednostňuje zdraví a pohodu svých obyvatel a také zachování přírodních zdrojů. Zde je seznam nejzelenějším měst podle webu green.earth se základní charakteristikou zeleného přístupu.

1. Kodaň

je známá svými ulicemi přizpůsobenými cyklistům a závazkem uhlíkové neutrality do roku 2025. Významný pokrok již dosáhla zvýšením využívání obnovitelných zdrojů energie a zaváděním ekologických dopravních prostředků, jako jsou kola a elektromobily.

2. Amsterdam

je dalším městem, které upřednostňuje udržitelnost a ekologickou dopravu. Proslulá síť cyklostezek a vodních cest ve městě usnadňuje obyvatelům a návštěvníkům cestování bez aut. Amsterdam se také silně zaměřuje na zachování a obnovu svých přírodních ekosystémů.

3. Frankfurt

v posledních letech významně investoval do zelených technologií a infrastruktury. Městský systém veřejné dopravy je jedním z nejekologičtějších v Evropě a také se může pochlubit řadou zelených budov, jako je například energeticky šetrné sídlo Evropské centrální banky.

4. Vancouver

známý pro své ohromující přírodní prostředí a závazek k ochraně životního prostředí, je jedním z nejzelenějších měst v Severní Americe. Město si klade za cíl stát se uhlíkově neutrální do roku 2050 a realizuje řadu iniciativ, jako je rozšíření sítě cyklostezek, aby tohoto cíle mohlo dosáhnout.

5. Portland

se silně zaměřuje na udržitelnou dopravu a zavedl řadu iniciativ na podporu využívání veřejné dopravy, cyklistiky a chůze. Portland navíc pracuje na zvýšení množství zeleně ve městě a na ochraně přírodních ekosystémů.

6. Singapur

jedno z nejzelenějších měst na světě, má velmi ambiciózní cíl stát se do roku 2030 „městem v přírodě“. Singapur investoval do posílení biologické rozmanitosti, zlepšení kvality ovzduší a vody a do boje proti změně klimatu. Tamní vláda také investovala do udržitelného bydlení, dopravy a nakládání s odpady.

7. Curych

je známý svou vysokou kvalitou života a malebným prostředím. Město si stanovilo ambiciózní cíle pro snížení emisí uhlíku a pracuje na podpoře udržitelných možností dopravy, jako jsou tramvaje, autobusy a vlaky. Curych navíc zachovává a obnovuje své místní ekosystémy.

8. Oslo

má za cíl stát se do roku 2030 městem s nulovými emisemi. Město značně investovalo do elektromobilů, přičemž více než 50 % nových vozů prodaných v Oslu je elektrických. Město navíc zavedlo řadu opatření na podporu udržitelné dopravy, včetně cyklostezek a ulic přizpůsobených pro chodce. Oslo také využívá 100% obnovitelné energie k napájení svého systému veřejné dopravy.

9. Reykjavík

je jedním z nejudržitelnějších měst na světě díky využití geotermální a hydroelektrické energie. Město získává 100 % elektřiny a tepla z těchto obnovitelných zdrojů, což z něj činí jedno z nejzelenějších měst na světě. Reykjavík také podporuje udržitelnou dopravu s mnoha cyklostezkami a centrem města bez aut. Město navíc zavedlo řadu opatření na podporu energetické účinnosti, včetně zateplení budov a používání LED osvětlení.

10. Curitiba

je lídrem v oblasti udržitelného městského plánování a veřejné dopravy. Městský autobusový systém je považován za jeden z nejlepších na světě a výrazně snížil dopravní zácpy a znečištění ovzduší. Curitiba má také řadu zelených ploch, včetně parků a zahrad, které pomáhají zlepšovat kvalitu ovzduší a zmírňovat dopady změny klimatu. Kromě toho město podporuje recyklaci a kompostování a zavedlo řadu opatření na podporu energetické účinnosti.

red

Sdílet

Mohlo by vás zajímat

V době pandemie produkujeme více odpadků

V době pandemie produkujeme více odpadků

Mapa kvality ovzduší ČR aneb jak se nám tu dýchá

Mapa kvality ovzduší ČR aneb jak se nám tu dýchá