Přeskočit na obsah

Bude mít Praha do deseti let o 45 % méně emisí?

O nás

Blog

Bude mít Praha do deseti let o 45 % méně…

Měl by k tomu přispět nedávno schválený ambiciózní Klimatický plán Prahy, který usiluje o uhlíkovou neutralitu v metropoli do roku 2050.

Metropole počítá během následujících deseti let se snížením objemu produkovaných emisí oxidu uhličitého už o 45 %. Tento cíl je do roku 2030 splnitelný a investice se Pražanům vrátí nejen ve zlepšení kvality života, ale i ekonomicky. Díky rychlému snižování uhlíkové stopy města by se měly snížit nejen emise CO2, ale také škodlivé oxidy dusíku a další emise ve městě. Pražané tak budou mít čistší vzduch a zdravější podmínky, očekává se zlepšení průběhu některých nemocí, například astmatu u dětí.

Ekologickým řešením, které pomáhá snižovat emisní zátěž ve městě je dálková výroba tepla. Pro jeho obyvatele znamená zároveň komfort, pohodlí a bezúdržbovost. Pro radní zase rozumný způsob, jak splnit klimatický plán Prahy bez zbrklého přepřahání na pálení fosilního plynu v domovních kotelnách. Praha je již protkána rozsáhlou sítí dálkového vytápění o celkové délce bezmála 700 km. Měli bychom si jí vážit a nedopustit její destrukci jen na základě toho, že si několik firem dodávajících domovní plynové kotelny chce splnit byznys plán. Úplným nahrazením sítě tepen dálkového vytápění domovními nebo blokovými kotelnami by se totiž zhoršila emisní situace téměř na polovině rozlohy Prahy!

Stanoveného cíle dosáhne Praha prostřednictvím téměř 70 opatření v oblasti udržitelné energetiky a budov, udržitelné mobility, cirkulární ekonomiky a adaptačních opatření. Počítá se i se zapojením samotných občanů tak, aby Praha prošla transformací v klimaticky odpovědné město. Stanovený Klimatický plán se stane příkladem i pro další česká města. Praha míří ale ještě výš, přihlásila se také k Zelené dohodě pro Evropu (European Green Deal).

red

Sdílet

Mohlo by vás zajímat

Včely na pracovišti? Proč ne!

Včely na pracovišti? Proč ne!

Ovzduší v ČR je nejčistší za posledních 11 let, pořád je ale co zlepšovat

Ovzduší v ČR je nejčistší za posledních 11 let, pořád je ale co zlepšovat