Přeskočit na obsah

5 skvělých výhod, které přináší kombinovaná výroba tepla a elektřiny

O nás

Blog

5 skvělých výhod, které přináší kombinovaná…

Produkuje elektřinu a zároveň teplo. To je princip kogenerace neboli kombinované výroby elektrické energie a tepla. Tato strategie se už desítky let používá v teplárnách a nyní se začíná přesouvat i do dalších míst. Ukázalo se totiž, že nabízí nespočet výhod, ze kterých můžeme čerpat my všichni.

Na jakém principu funguje kogenerace

Když tepelná nebo jaderná elektrárna vyrábí elektřinu, vzniká přitom obrovské množství tepla, které se nevyužije a vypustí se do vzduchu. Což je velká škoda. Kogenerace tento problém řeší efektivně a ekologicky. 

Hlavní roli hrají kogenerační jednotky, které jsou tvořeny spalovacím motorem a generátorem. Při výrobě elektřiny dochází ke vzniku tepla, jež se přes oddělovací výměník dostane do topného systému. Vzniklé teplo se využije rovnou na místě, a to buď na vytápění, nebo ohřev vody v objektu. A pokud nějaké teplo zbyde, prodá se do rozvodné sítě. Všechny zdroje se tak zužitkují na maximum.

5 hlavních benefitů, které kogenerace nabízí

1) Zvýšení energetické účinnosti

Při kogeneraci se palivo přemění na elektřinu a teplo, což účinnost vyhoupne až na 95 %. Pokud se vyrábí teplo a elektřina zvlášť, účinnost se snižuje na 30 až 40 %. V běžném provozu (bez kogenerace) tak dochází ke zbytečnému plýtvání paliva.

2) Snížení energetických ztrát

Značnou výhodou je fakt, že kogenerační jednotky většinou využijí vzniklé teplo přímo v místě výroby. Díky tomu se výrazně snižují ztráty spojené s transportem a distribucí energie na delší vzdálenosti.

3) Možnost využití obnovitelných paliv z místních zdrojů

Pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla se dá využít celá řada paliv včetně obnovitelných zdrojů, které nezatěžují planetu. Současný zemní plyn (neobnovitelný zdroj) může být nahrazen například biomasou a jinými přírodními zdroji.

4) Snížení emisí CO2

Tradiční elektrárny plýtvají při výrobě elektřiny až 70 % paliva. Kogenerace využívá téměř veškeré zdroje, čímž šetří palivo a snižuje množství emisí oxidu uhličitého (CO2) a dalších znečišťujících látek.

5) Široká využitelnost

Různé typy kogeneračních jednotek můžou mít různý výkon – od 5 kW (kilowattů) až po stovky MW (megawattů). Hodí se tak pro školy, bytové domy, bazény, lázně, obchodní domy, nemocnice, ale také pro velké továrny nebo zásobování celých měst. Příklad z praxe:Věděli jste, že tepelná elektrárna Mělník napájí teplem sever Prahy? Dalším příkladem může být i tepelná elektrárna Opatovice nad Labem, která dodává teplo zase Hradci Králové, Chrudimi a Pardubicím.Jak vypadá budoucnost kogenerace?Výroba tepla z elektřiny má před sebou zářnou budoucnost. Česká vláda se snaží rozvíjet zelené inciativy*, a kogenerace není výjimkou. Od 1. 1. 2022 mají nárok na dotaci provozovatelé s kogeneračními jednotkami s výkonem přes 1 MW získanou v aukcích. Oříšek spočívá v tom, že český koncept podpory kogenerace zatím neschválila Evropská komise. Jinými slovy kogenerační jednotky postavené v roce 2022 zatím na vyplacení příspěvku ještě čekají. Do konce roku 2022 by však měla být připravena notifikace podpory a dotace by už nemělo nic brzdit.

*Informace o kombinované výrobě tepla a elektřiny najdete v zákoně č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích, a také ve vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 453/2012 Sb. 

red

Sdílet

Mohlo by vás zajímat

Co dělat, když vám soused kouří kamny pod okny…

Co dělat, když vám soused kouří kamny pod okny…

Kamnům na uhlí a koks v Praze odzvonilo

Kamnům na uhlí a koks v Praze odzvonilo