Přeskočit na obsah

Špatná kvalita ovzduší zkracuje obyvatelům českých měst život v průměru o tři dny za rok

O nás

Blog

Špatná kvalita ovzduší zkracuje obyvatelům…

Dýcháme čistý vzduch? Co můžeme dělat v Praze, aby se situace zlepšila?

Dýcháním získává náš organismus z vnějšího prostředí kyslík a do okolí vydechuje oxid uhličitý. V závislosti na prostředí se však s nadechovaným vzduchem dostává do našich plic i řada nežádoucích, znečišťujících látek, které mohou mít při dlouhodobém působení různé neblahé dopady na fungování lidského těla a jeho zdraví.

V mezinárodním porovnání vychází naše země bohužel nelichotivě. V roce 2020 měla podle Světové zdravotnické organizace Česká republika sedmé nejhorší ovzduší v Evropské unii. Některé lokality, především na Ostravsku, jsou na tom se znečištěním ovzduší ještě mnohem hůře. V důsledku tohoto neutěšeného stavu přicházejí obyvatelé českých měst každý rok v průměru o tři dny života. Státní zdravotní ústav také ale uvádí, že se situace zlepšuje a na přelomu minulé a této dekády jsme dýchali nejčistější vzduch za poslední desetiletí.

Jak udělat, aby se tento pozitivní vývoj nestal krátkodobým výkyvem, ale trvalým trendem? Jedním z řešení je například udržování systému dálkového vytápění („pražských tepen“) a připojování nových uživatelů. Bez něho by v Praze byla emisní situace mnohem horší. Pražská teplárenská totiž většinu tepla do metropole přivádí 34 km dlouhým napáječem. Do budoucna by měl tento zdroj navíc přejít na lepší energetický mix a ekologické spalování komunálního odpadu ze Středočeského kraje, který by se jinak musel nadále skládkovat.

red

Sdílet

Mohlo by vás zajímat

Recyklace vody jako nutnost?

Recyklace vody jako nutnost?

Češi hodně využívají dálkového vytápění, jak jsou na tom ostatní země?

Češi hodně využívají dálkového vytápění, jak jsou na tom ostatní země?