Přeskočit na obsah

Voda v pražských teplárenských tepnách má až 140 °C. Je to vůbec možné?

O nás

Blog

Voda v pražských teplárenských tepnách má až…

Každý přece ví, že se voda vaří při 100 °C. Při této teplotě se mění v páru. Jak je možné, že v napáječi, který přivádí teplo do Prahy z Mělníka, je voda ohřátá na 140 °C a stále je to voda?

Odpověď je jednoduchá, bod varu totiž závisí na okolním tlaku. Obyčejně se tedy voda vaří při zhruba 100 °C, v přivaděči je však tlak až 2,5 MPa, voda by se tedy začala vařit až při mnohem vyšší teplotě. Takže skutečně ano – v pražských tepnách koluje horká voda a nikoliv pára.

V případě dodávky tepla po Prahu jde o nadzemně uložený 34.2 km dlouhý napáječ z Elektrárny Mělník, který překonává po příhradových ocelových mostech dvakrát tok řeky Vltavy a čtyřikrát železniční trať. Prvním z dvojice potrubí o stejném průměru 1,2 m proudí horká voda ohřívaná až na konečnou teplotu 140 °C a druhým potrubím se ochlazená voda vrací zpět. Díky vysoce účinné izolaci klesne teplota horké vody na cestě od zdroje na okraj Prahy pouze o dva stupně. Napáječ je před vstupem do hlavního města ukončen v třeboradické výtopně na severu Prahy.

Menší místní distribuční sítě jsou naopak vedeny na kratší vzdálenosti a obvykle pracují při nižších teplotách, maximálně do 80 °C. Tyto malé a střední lokální sítě používají předizolované plastové potrubí a potrubí izolované měkkou nebo tvrdou pěnou.

red

Sdílet

Mohlo by vás zajímat

Bude mít Praha do deseti let o 45 % méně emisí?

Bude mít Praha do deseti let o 45 % méně emisí?

Nebudeme už plýtvat jídlem? Novoroční předsevzetí

Nebudeme už plýtvat jídlem? Novoroční předsevzetí