Přeskočit na obsah

Voda v pražských teplárenských tepnách má až 140 °C. Je to vůbec možné?

O nás

Blog

Voda v pražských teplárenských tepnách má až…

Každý přece ví, že se voda vaří při 100 °C. Při této teplotě se mění v páru. Jak je možné, že v napáječi, který přivádí teplo do Prahy z Mělníka, je voda ohřátá na 140 °C a stále je to voda?

Odpověď je jednoduchá, bod varu totiž závisí na okolním tlaku. Obyčejně se tedy voda vaří při zhruba 100 °C, v přivaděči je však tlak až 2,5 MPa, voda by se tedy začala vařit až při mnohem vyšší teplotě. Takže skutečně ano – v pražských tepnách koluje horká voda a nikoliv pára.

V případě dodávky tepla po Prahu jde o nadzemně uložený 34.2 km dlouhý napáječ z Elektrárny Mělník, který překonává po příhradových ocelových mostech dvakrát tok řeky Vltavy a čtyřikrát železniční trať. Prvním z dvojice potrubí o stejném průměru 1,2 m proudí horká voda ohřívaná až na konečnou teplotu 140 °C a druhým potrubím se ochlazená voda vrací zpět. Díky vysoce účinné izolaci klesne teplota horké vody na cestě od zdroje na okraj Prahy pouze o dva stupně. Napáječ je před vstupem do hlavního města ukončen v třeboradické výtopně na severu Prahy.

Menší místní distribuční sítě jsou naopak vedeny na kratší vzdálenosti a obvykle pracují při nižších teplotách, maximálně do 80 °C. Tyto malé a střední lokální sítě používají předizolované plastové potrubí a potrubí izolované měkkou nebo tvrdou pěnou.

red

Sdílet

Mohlo by vás zajímat

Dálkové vytápění je náš klimatický trumf. Patříme do světové špičky.

Dálkové vytápění je náš klimatický trumf. Patříme do světové špičky.

5 skvělých výhod, které přináší kombinovaná výroba tepla a elektřiny

5 skvělých výhod, které přináší kombinovaná výroba tepla a elektřiny