Přeskočit na obsah

Komunální odpad je energie s velkým potenciálem

O nás

Blog

Komunální odpad je energie s velkým…

Energetické využití odpadu je jedním ze způsobů jak efektivně využívat komunální odpad. V praxi se jedná nejčastěji o řízené spalování, které lze provozovat ekologicky, oproti jeho skládkování. Bohužel se tak stále ve velkém děje a pro příští generaci znamená časovanou bombu.

Na skládkách obvykle končí především nerecyklovatelný odpad. I pro něj však existuje mnohem ekologičtější a efektivnější využití. Lze využít jeho vysokého stupně energetické účinnosti pro výrobu tepla, jak se děje například v pražských Malešicích (ZEVO). Výsledným produktem je teplo, které díky síti teplárenských tepen Pražské teplárenské ze skupiny Veolia odebírá 20 tisíc domácností a několik průmyslových areálů. ZEVO však dokáže pokrýt jen Prahu, komunální odpad ze Středočeského kraje končí povětšinou zahrabaný pod zemí.

Se spalováním odpadu se do budoucna počítá také v elektrárně Mělník, která je hlavním dodavatelem tepla pro Pražskou teplárenskou, a které by tento problém mělo vyřešit. Tato energie by nahradila část tepla, které proudí do metropole.

ZEVO je součástí strategie skupiny Veolia. V energetickém mixu je dále biomasa spolu s dalšími obnovitelnými zdroji. Jako velmi perspektivní se v tomto ohledu jeví energetické využívání kalů a odpadního tepla z čistíren odpadních vod.

Již samotná centralizovaná výroba tepla s navazujícím dálkovým rozvodem představuje ekologické řešení, které významně snižuje zatížení městského ovzduší emisemi. Kdybychom nahradili tyto tepny dálkového vytápění domovními nebo blokovými kotelnami, vznikalo by až o 207 tun oxidů dusíků ročně navíc. Spaliny z nízkých komínů domovních kotelen by se navíc nedokázaly dostatečně rozptýlit do ovzduší a bezmála polovina Pražanů by tak musela dýchat horší vzduch.

red

Sdílet

Mohlo by vás zajímat

Nebudeme už plýtvat jídlem? Novoroční předsevzetí

Nebudeme už plýtvat jídlem? Novoroční předsevzetí

Jak nenaletět při volbě vytápění?

Jak nenaletět při volbě vytápění?