Přeskočit na obsah

I odpady mohou snižovat emise

O nás

Blog

I odpady mohou snižovat emise

K obnovitelným zdrojům energie se řadí také odpady. Těm v současnosti patří celosvětově třetí místo v pořadí nejvíce využívaných zdrojů pro trvale udržitelnou výrobu elektrické energie.

Například společnost Veolia ve Velké Británii provozuje deset kogeneračních jednotek koncipovaných pro energetické využití odpadů. A jejich výroba není zanedbatelná! V roce 2020 to bylo 1,2 TWh elektřiny a 151 GWh tepla. Tím je pokryta roční spotřeba elektrické energie 430 000 domácností a zajištěno dálkové vytápění Sheffieldu, Leedsu a Londýna. Podle prognóz by mohlo energetické využití čistírenských kalů a organického odpadu snížit emise oxidu uhličitého o 300 milionů tun do roku 2050. Touto cestou se vydává společnost Veolia také v České republice, kde plánuje do roku 2023 přestavět pět uhelných elektráren na kombinaci plynu, biomasy a pevného regenerovaného paliva.

Skvělým příkladem přímého propojení čištění odpadních vod s energetikou je také funkční čistírna odpadních vod v bulharské Sofii. Sofijská čistírna odpadních vod produkuje díky využití bioplynu pro výrobu primární energie o bezmála čtvrtinu energie více, než sama spotřebuje. Další ukázkou využití biomasy je největší síť dálkového tepla v Evropě, která funguje v maďarském městě Pécs. Teplem vyráběným výhradně ze slámy a dřeva je zásobováno 450 veřejných budov a 31 000 bytových jednotek. Ve francouzském Lille zase mají tzv. „Tepelnou magistrálu“. Ta dodává teplo do 35 000 domácností a elektřinu do 20 000 domácností z kogeneračního zařízení, kde se spaluje komunální odpad z místních domácností.

Kogenerace je kombinovaná výroba elektřiny a tepla, případně i chladu nebo páry. Její výhodou je vyšší energetická výtěžnost, snížení emisí o 28 % v porovnání s uhelnými elektrárnami a snížení nákladů na energie o 10 až 15 %. Cesta k nízkouhlíkovému dálkovému vytápění vede přes uzavřené lokální cykly. Konečným cílem je pak rozvoj oběhovosti, jako je tomu v případě nízkouhlíkových, lokálně vyráběných paliv z průmyslového odpadu či odpadních vod. Věříme, že tedy budoucnost bude opravdu čistší.

red

Sdílet

Mohlo by vás zajímat

Jak nenaletět při volbě vytápění?

Jak nenaletět při volbě vytápění?

Mapa kvality ovzduší ČR aneb jak se nám tu dýchá

Mapa kvality ovzduší ČR aneb jak se nám tu dýchá