Přeskočit na obsah

Ovzduší v ČR je nejčistší za posledních 11 let, pořád je ale co zlepšovat

O nás

Blog

Ovzduší v ČR je nejčistší za posledních 11…

Čistotu ovzduší dokazují data Českého hydrometeorologického ústavu za poslední rok. Vedle dobrých rozptylových podmínek přispěla k výsledkům poklesu imisních koncentrací také nová opatření pro zlepšení kvality ovzduší.

Do poklesu znečištění se pozitivně promítá obměna zdrojů vytápění v domácnostech podporovaná takzvanými kotlíkovými dotacemi ze strany státu. Vedle pozitivních dopadů výměny nejstarších kotlů na pevná paliva hraje důležitou roli i obnova vozového parku za novější ekologičtější vozy a v neposlední řadě snižování emisí z energetických a průmyslových zdrojů.

Poklesl i podíl obyvatel, kteří jsou vystaveni nadlimitní zátěži, a to dokonce o 10 %. V porovnání s předchozím rokem je v České republice nižší i procento území, kde byl překročen imisní limit alespoň pro jednu znečišťující látku (z 12,7 % na 8,4 %). Vždy je ale co zlepšovat. Koncentrace některých znečišťujících látek se závažnými dopady na lidské zdraví každoročně překračují své imisní limity na řadě lokalit v celé České republice. Jedná se o benzo[a]pyren a suspendované částice PM10 a PM2,5, jejichž nejvýznamnějším zdrojem jsou právě domácí kotle. Ve městech je řešením přechod na lokální vytápění nové generace anebo dálkové vytápění z centrálního teplárenského zdroje stojícího mimo město.

red

Sdílet

Mohlo by vás zajímat

Zrecyklovat dokážeme třetinu komunálního odpadu. Nejlépe kovy a sklo, nejhůře plasty.

Zrecyklovat dokážeme třetinu komunálního odpadu. Nejlépe kovy a sklo, nejhůře plasty.

5 skvělých výhod, které přináší kombinovaná výroba tepla a elektřiny

5 skvělých výhod, které přináší kombinovaná výroba tepla a elektřiny