Přeskočit na obsah

Ovzduší v ČR je nejčistší za posledních 11 let, pořád je ale co zlepšovat

O nás

Blog

Ovzduší v ČR je nejčistší za posledních 11…

Čistotu ovzduší dokazují data Českého hydrometeorologického ústavu za poslední rok. Vedle dobrých rozptylových podmínek přispěla k výsledkům poklesu imisních koncentrací také nová opatření pro zlepšení kvality ovzduší.

Do poklesu znečištění se pozitivně promítá obměna zdrojů vytápění v domácnostech podporovaná takzvanými kotlíkovými dotacemi ze strany státu. Vedle pozitivních dopadů výměny nejstarších kotlů na pevná paliva hraje důležitou roli i obnova vozového parku za novější ekologičtější vozy a v neposlední řadě snižování emisí z energetických a průmyslových zdrojů.

Poklesl i podíl obyvatel, kteří jsou vystaveni nadlimitní zátěži, a to dokonce o 10 %. V porovnání s předchozím rokem je v České republice nižší i procento území, kde byl překročen imisní limit alespoň pro jednu znečišťující látku (z 12,7 % na 8,4 %). Vždy je ale co zlepšovat. Koncentrace některých znečišťujících látek se závažnými dopady na lidské zdraví každoročně překračují své imisní limity na řadě lokalit v celé České republice. Jedná se o benzo[a]pyren a suspendované částice PM10 a PM2,5, jejichž nejvýznamnějším zdrojem jsou právě domácí kotle. Ve městech je řešením přechod na lokální vytápění nové generace anebo dálkové vytápění z centrálního teplárenského zdroje stojícího mimo město.

red

Sdílet

Mohlo by vás zajímat

Kde se vzal nápad vytápět byty dálkově?

Kde se vzal nápad vytápět byty dálkově?

Jednorázové plasty dosloužily. Co bude dál?

Jednorázové plasty dosloužily. Co bude dál?