Přeskočit na obsah

Dálkové vytápění v nejmodernějších evropských metropolích

Nejen Praha má rozvinutou síť teplárenských tepen. Přední evropská města je také budují a dlouhodobě rozvíjejí. Protože je jasné, co to obyvatelům přinese. Lepší ekologickou situaci a ekologický komfort.

5. důkaz: evropské metropole

Berlín

V rámci projektu Qwark3 se testuje vysokovýkonné a vysokoteplotní tepelné čerpadlo. To bude za využití odpadního tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů energie dodávat vyrobené teplo do soustavy dálkového vytápění. Tepelné čerpadlo bude využívat odpadní teplo produkované tzv. chladicí centrálou, která chladem zásobuje přibližně 12 000 kanceláří, 1 000 bytů a kulturní instituce.

Vídeň

Se chlubí spalovnou domácího odpadu postavenou uprostřed dvoumilionového velkoměsta. Zdálky viditelná nazlátlá koule na 130 metrovém nekouřícím komínu, spolu s exoticky malovanou fasádou se stala nepřehlédnutelným orientačním bodem metropole.

Dálkové vytápění zásobuje Vídeň teplem a horkou vodou. A současně se také spalováním likviduje prudce narůstající domovní odpad. Dnes má Vídeň více než 800 km potrubní horkovodní sítě s kapacitou 2500 MW, které zásobují více než 200 000 domácností a 4000 velkoodběratelů.

Stockholm

Vytápění a ohřev teplé vody v bytech pochází hlavně z dálkového vytápění, přičemž velká část energie je produkována z biopaliv a domácího odpadu. Díky propracovanému systému veřejné dopravy a okrskovému dálkovému vytápění, jež k výtopnám poháněným převážně obnovitelnými zdroji energie připojuje 75 % budov, se emise v roce 2009 podařilo snížit na 3,4 tuny na osobu.

Praha má náskok před jinými evropskými metropolemi

Energie je v Pražské kotlině rozváděná tepnami teplárenské soustavy. Těmi proudí teplo do: domovů, kanceláří, výrobních budov, škol, univerzit, nemocnic a úřadů. Pro Prahu to znamená především čistý vzduch bez tisíce malých komínů.

Ale na jak dlouho?

Pražané by měli být ostražití a sledovat konání svých zástupců na radnicích, aby nedocházelo k odpojování od této v Evropě jedné z nejrozsáhlejších tepelných soustav. Každá odpojená čtvrť, každý odpojený dům znamená pomalou destrukci soustavy a nutnost nahradit chybějící teplo lokálním zdrojem, který bude vypouštět emise přímo v pražském intravilánu.